เรียนรู้คุณค่าและนำสุภาษิตสอนหญิงไปใช้ในชีวิตประจำวัน

สารบัญ

Add LINE friends for one click to find article. Add LINE friends for one click to find article.

สุภาษิตสอนหญิง เป็นผลงานที่สุนทรภู่มุ่งสอนและเตือนสติผู้หญิงไทยให้มีกิริยามารยาทและการดำเนินชีวิตตามแบบแผนของสังคมไทยทั้งการพูด การเดิน การคบเพื่อน การวางตัว และความกตัญญู ซึ่งเป็นค่านิยมของคนในอดีตที่ยังคงสืบสานเจตนารมณ์มาจนถึงปัจจุบัน บทเรียนในวันนี้เราจะพาน้อง ๆ ไปเรียนรู้ถึงคุณค่าและการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันกันค่ะ

 

ความสำคัญและคำสอนในเรื่อง สุภาษิตสอนหญิง

 

เป็นวรรณคดีคำสอนที่ช่วยเตือนสติหญิงไทยให้ประพฤติตัวอยู่ในประเพณีอันดีงามของไทยตั้งแต่เริ่มโตเป็นสาวไปจนถึงวัยที่แต่งงานมีครอบครัว ดังนี้

 

สาววัยแรกรุ่น : ควรวางตัวให้สมฐานะ ทั้งการแต่งกายและกิริยามารยาท

 

สุภาษิตสอนหญิง

 

หมายถึง สาวแรกรุ่นเปรียบเหมือนมณี หากไม่ดูแลให้ดี ปล่อยให้แตกร้าวหรือมีตำหนิก็ย่อมเสียราคา

 

สาววัยสะพรั่ง : รู้ทันเชิงชาย อย่าชิงสุกก่อนห่าม เลือกสามีให้เป็น

 

สุภาษิตสอนหญิง

 

แปล : เมื่อมีผู้ชายมาตกหลุมรัก ให้รู้จักสงวนท่าทีไว้ก่อน และดูนิสัยใจคอให้แน่นอนเสียก่อนว่าเป็นอย่างไร

 

สุภาษิตสอนหญิง

 

แปล : เมื่อตกลงปลงใจที่จะคบกับใครแล้วก็ให้รักนวลสงวนตัว อย่าชิงสุกก่อนห่าม หากมีวาสนาต่อกันจริงก็ย่อมไม่แคล้วกัน

 

วัยสาวเต็มตัว : ดูแลครอบครัว ประกอบอาชีพสุจริต มีวุฒิภาวะ

 

สุภาษิตสอนหญิง

 

แปล : ควรเลี้ยงพ่อแม่เมื่อพวกท่านแก่ตัวลง ตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ที่เลี้ยงจนโตเป็นผู้ใหญ่

 

วัยครองเรือน : เป็นภรรยาที่ดี อยู่ในกรอบศีลธรรม

 

 

แปล : เป็นผู้หญิงต้องรู้จักทำงานบ้านงานเรือน เพื่อดูแลสามีที่ออกไปทำงานนอกบ้าน จะได้ช่วยดูแลกันเรื่อยไป

 

การนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

 

สุภาษิตสอนหญิงไม่เพียงแต่จะสอนเรื่องการวางตัวของผู้หญิงหรือการเลือกคู่ครองเพียงอย่างเดียวแต่ยังสอนครอบคลุมไปถึงการดำเนินชีวิตทั้งการพูด การหาความรู้ การกตัญญูต่อพ่อแม่

 

 

แปล : การพูดนั้นเป็นสิ่งสำคัญ อย่าพูดจาโดยไม่คิด ตะคอกใส่ใคร หรือพูดคำหยาบ เพราะจะทำให้ผู้อื่นมีความเคารพในตัวเรา เราจะได้ดีหรือไม่ดีนั้นก็ขึ้นอยู่กับการพูด ถ้าพูดดีก็มีคนมากมายที่พร้อมจะเมตตา เพราะฉะนั้นก่อนจะพูดอะไรควรวิเคราะห์ให้ดีเสียก่อน

 

นอกจากนี้ยังมีเรื่องของการอดออม การหาความรู้ใส่ตัว ทำให้เห็นว่าค่านิยมของคนในอีตนั้นก็ให้ความสำคัญกับผู้หญิงไม่ต่างจากในปัจจุบัน ไม่ใช่คำสอนที่ล้าหลัง ทำให้ยังสามารถนำคำสอนมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

 

 

สุภาษิตสอนหญิงให้ความรู้และเป็นหลักประพฤติปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของหญิงไทยตามวัฒนธรรมไทยดั้งเดิม เป็นคำสอนเพื่อให้ผู้หญิงรู้จักวางตนอย่างเหมาะสมในทุก ๆ ด้าน หลังจากได้เรียนรู้วรรณคดีเรื่องนี้กันไปแล้ว น้อง ๆ เองก็อย่าลืมนำคำสอนดี ๆ แบบนี้ไปปรับใช้ให้เข้ากับชีวิตประจำวันกันด้วยนะคะ สุดท้ายนี้เพื่อไม่ให้พลาดในการทำข้อสอบและทบทวนความรู้ความเข้าใจ อย่าลืมไปติดตามชมคลิปการสอนย้อนหลังของครูอุ้มทั้งบทเรียนนี้และบทเรียนก่อนหน้าที่ได้พูดถึงความเป็นมาและเนื้อเรื่องของสุภาษิตสอนหญิงกันด้วยนะคะ

 

 

อย่าพลาดการติดตามบทความภาษาไทยจาก nockacademy

NockAcademy คือโรงเรียนออนไลน์สำหรับเด็ก โดยแอปฯ และเว็บไซต์ นักเรียนสามารถเรียนรู้ผ่านคลิปบทเรียนวิชา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย
มากไปกว่านั้น เรายังมีคอร์สเรียนออนไลน์ การสอนพิเศษ การติวนอกสถานที่โดยติวเตอร์ที่แน่นไปด้วยความรู้ อีกด้วย

Add LINE friends for one click to find article. Add LINE friends for one click to find article.
เรียนพิเศษออนไลน์ ดูได้ทั้ง 4 รายวิชา - NockAcademy

แค่ 10 นาที ก็เข้าใจได้

สามารถดูคลิปบทเรียนวิชา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย ที่มีมากกว่า 2,000+ คลิป และยังสามารถทำแบบทดสอบที่มีมากกว่า 4000+ ข้อ

แนะนำ

แชร์

สถิติ (เส้นโค้งความถี่)

บทความนี้ได้รวบรวมความรู้เรื่อง สถิติ (เส้นโค้งความถี่)  ซึ่งก่อนที่จะเรียนเรื่องนี้ น้องๆจะต้องมีความรู้ในเรื่อง    ค่ากลางของข้อมูล และการวัดการกระจายของข้อมูล สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่  ⇒⇒ สถิติ (ค่ากลางของข้อมูล/การกระจายของข้อมูล) ⇐⇐ เส้นโค้งของความถี่ จะมีอยู่ 3 แบบ คือ เส้นโค้งปกติ เส้นโค้งเบ้ขวา และเส้นโค้งเบ้ซ้าย ซึ่งจะมีความสัมพันธ์กับค่ากลางของข้อมูล  ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (μ)   มัธยฐาน (Med) และฐานนิยม

กราฟของความสัมพันธ์เชิงเส้น ปก

กราฟของความสัมพันธ์เชิงเส้น

บทความนี้จะเป็นการสอนวิธีการเขียน กราฟของความสัมพันธ์เชิงเส้น ซึ่งทำได้โดยการหาความสัมพันธ์ของจำนวนสองจำนวน เขียนให้อยู่ในรูปคู่อันดับ และเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ข้างต้น ซึ่งน้องๆสามารถศึกษาการเขียนกราฟของความสัมพันธ์เชิงเส้นเพิ่มเติมได้ที่  ⇒⇒ กราฟของความสัมพันธ์เชิงเส้น ⇐⇐ คู่อันดับ กราฟของความสัมพันธ์เชิงเส้น เขียนแสดงความเกี่ยวข้องของปริมาณสองปริมาณที่กำหนดให้ โดยความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสองปริมาณที่พบในชีวิตประจำวัน เช่น ปริมาณของน้ำประปาที่ใช้กับค่าน้ำ ปริมาณเวลาในการใช้โทรศัพท์กับค่าโทรศัพท์ ระยะทางที่โดยสารรถประจำทางปรับอากาศกับค่าโดยสาร ปริมาณของกระแสไฟฟ้ากับค่าไฟฟ้า เป็นต้น เราสามารถเขียนแสดงความสัมพันธ์เหล่านี้ในรูปตาราง แผนภาพ คู่อันดับ รวมทั้งแสดงในรูปของกราฟได้ ซึ่งในหัวข้อนี้ เราจะทำความรู้จักกับคู่อันดับกันก่อนนะคะ

NokAcademy_Infinitives after verbs

Infinitives after verbs

Hi guys! สวัสดีค่ะนักเรียนม.5 ที่รักทุกคนวันนี้เราจะไปดูการใช้ Infinitives after verbs กันเด้อ ถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันโลดจร้า Let’s go!   ทบทวนความหมายของ “Infinitive”   Infinitive คือ   กริยารูปแบบที่ไม่ผัน ไม่เติมอะไรใดๆเลย ที่นำหน้าด้วย to (Infinitive with “to” หรือ

การตั้งคําถามทางสถิติ

การตั้งคําถามทางสถิติ บทความนี้ได้รวบรวมความรู้เรื่อง การตั้งคําถามทางสถิติ ไว้อย่างละเอียด ก่อนอื่นน้องมาทำความเข้าใจกับความหมายของ “คำถามทางสถิติ” คำถามทางสถิติ  หมายถึง คำถามที่มีคำตอบหรือคาดว่าจะได้รับคำตอบมากกว่า 1 คำตอบ รวมถึงคำถามที่ต้องการคำตอบซึ่งได้มาจากการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานบางอย่างแล้วนำมาจำแนก  คำนวณ หรือวิเคราะห์เพื่อใช้ตอบคำถามนั้น คำถามทางสถิติจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญ 3 ส่วน ได้แก่ ระบุสิ่งที่ต้องการศึกษาได้ มีกลุ่มบุคคลหรือสิ่งที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลที่หลากหลาย สามารถคาดการณ์ได้ว่าคำตอบที่จะเกิดขึ้นมีความแตกต่างกัน ตัวอย่างคำถามทางสถิติ คำถามต่อไปนี้เป็นคำถามทางสถิติ อัตราส่วนที่เหมาะสมในการผสมสีทาบ้าน แต่ยี่ห้อควรเป็นอย่างไร

การบวกและการลบเอกนาม

การบวกและการลบเอกนาม บทความนี้จะทำให้น้องๆ รู้จักเอกนามและเข้าใจวิธีการบวกลบเอกนามได้อย่างง่ายดาย ซึ่งได้รวบรวมตัวอย่างการบวกและการลบเอกนามมานำเสนออกในรูปแบที่เข้าใจง่าย ทำให้น้องๆสนุกกับการเรียนคณิตศาสตร์ ซึ่งเนื้อหาในบทความนี้เป็นเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เอกนาม เอกนาม คือ นิพจน์ที่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปการคูณของค่าคงตัวกับตัวแปรตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไป โดยเลขชี้กำลังของตัวแปรแต่ละตัวเป็นศูนย์หรือจำนวนเต็มบวก ค่าคงตัว คือ ตัวเลข ตัวแปร คือ สัญลักษณ์ของข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงได้ มักเขียนอยู่ในรูปสัญลักษณ์ x, y เอกนาม ประกอบด้วย 2

passive modals

Passive Modals: It can be done!

สวัสดีน้องๆ ม. 5 ทุกคนนะครับ วันนี้เราจะมาทำความเข้าใจเรื่อง Passive Voice ในกริยาจำพวก Modals กันครับ ถ้าพร้อมแล้วเราลองไปดูกันเลย

Nockacademy web logo 3

ทดลองฟรี!

เข้าใจได้ทันที NockAcademy ไลฟ์สดอันดับ 1 

Nockacademy web logo 3

ทดลองฟรี!

เข้าใจได้ทันที NockAcademy ไลฟ์สดอันดับ 1