Nock Academy
สำหรับโรงเรียน

พวกเราช่วยโรงเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาผ่านบทเรียนวิดีโอออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ทั้งในช่วงปิดภาคเรียน และเปิดภาคเรียนเพื่อไม่ให้เด็กนักเรียนต้องหยุดเรียน

Nock Academy
สำหรับโรงเรียน คืออะไร?

สำหรับนักเรียนชั้น
ป.5-ม.3​

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
และคณิตศาสตร์ ​

ฟรี 1 เดือน
(ตอนนี้เท่านั้น)

100บาท / ไอดี
(ตอนนี้เท่านั้น)

พวกเรามุ่งเน้นไปที่นักเรียนในระดับชั้น
ป.5 - ม.3 สำหรับวิชา
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์

ที่มีบทเรียนมากกว่า 2,000 วิดีโอ
และแบบฝึกหัดมากกว่า 5,000 ข้อ

เราอ้างอิงหัวข้อบทเรียนตามกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้ครอบคลุมหัวข้อการเรียนรู้ทั้งหมดของนักเรียน เพื่อเป็นการช่วยเหลือโรงเรียนต่างๆ

พวกเรามีบริการการเปิดให้ใช้งานฟรี 1 เดือน และหลังจากนั้นโรงเรียนสามารถใช้ NockAcademy สำหรับโรงเรียน ด้วยราคาเพียง 100 บาท/ไอดีเท่านั้น สำหรับในช่วงเวลานี้

ปัญหาในช่วงวิกฤตโควิด-19

โรงเรียนจำเป็นต้องใช้บทเรียนออนไลน์แต่!

นักเรียนทุกคนไม่มีคอมพิวเตอร์ที่บ้าน

คุณครูอาจไม่ถนัดด้านไอที และความเร็วอินเตอร์เน็ตที่โรงเรียนอาจไม่แรงพอที่จะสอนออนไลน์

ถ้าคุณครูให้การบ้านนักเรียนแทนบทเรียนออนไลน์ นักเรียนอาจจะไม่ทำการบ้านนั้น​

วิธีการแก้ปัญหาของเรา

NockAcademy สำหรับโรงเรียน สามารถใช้ได้กับหลายเครื่อง

หน้าที่ของคุณครูแค่คอยผลักดัน ส่งเสริมนักเรียน

คุณครูสามารถติดตามข้อมูลการเรียนของนักเรียนได้

บันทึกการวิจัยที่ผ่านมา
และการรายงานของสื่อ

การทำวิจัยกับมหาวิทยาลัยบูรพาแสดงให้เห็นถึงคะแนนที่เพิ่มขึ้นของนักเรียนที่ใช้บริการของเรา

Flow
การเริ่มใช้งาน NockAcademy สำหรับโรงเรียน

1. ติดต่อ NockAcademy โดย Facebook Messenger

2. เราเสนอแผนและส่งใบเสนอราคา

3. สมัครใช้บริการ

4. เริ่มใช้งาน NockAcademy สำหรับโรงเรียน