นโยบายการขอคืนเงิน

เรามีความประสงค์ที่จะบริการให้ลูกค้าประทับใจ ดังนั้นการคิดค่าบริการจากน็อกอะคาเดมีสามารถขอคืนเงินได้ภายใน 30 วัน โปรดทราบว่า อย่างไรก็ตามการคืนเงินจะดำเนินการได้เมื่อลูกค้าซื้อคอร์สเรียนผ่านระบบแอนดรอยโดยชำระเงินผ่านการโอนเงินหรือพร้อมเพย์เท่านั้น (สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อจำกัดในการคืนเงิน โปรดดูได้ที่ด้านล่าง)
ด้วยเหตุผลใดก็ตาม หากลูกค้าไม่พึงพอใจกับบริการที่คิดค่าธรรมเนียมของเรา โปรดแจ้งให้เราทราบผ่าน [email protected] เราพร้อมให้ความช่วยเหลือ นอกจากนี้การคืนเงินทั้งหมดจะคืนผ่านบัตรที่ลูกค้าใช้ชำระเงินเข้ามาหรือบัญชีโอนเงินธนาคาร หมายเหตุ: การซื้อบริการของเราผ่านแอปบนมือถือในระบบ iOS และ Google payment ในระบบ Android ไม่สามารถขอคืนเงินได้

สาเหตุของการปฏิเสธการคืนเงิน
แม้ว่านโยบายการคืนเงิน 30 วันของเรามีไว้เพื่อปกป้องลูกค้า แต่เราจำเป็นต้องปกป้องผู้สอนของเราจากการโกงเช่นกัน จึงได้จัดทำข้อกำหนดการชำระเงินที่สมเหตุสมผลขึ้นมา การชำระเงินบางส่วนจะมอบให้กับผู้สอนหลังจากผ่านไป 30 วัน ดังนั้นเราจะไม่ดำเนินการตามคำขอคืนเงินตามที่ได้รับหลังจากเกินกำหนดระยะเวลาการคืนเงิน
สุดท้ายนี้ ลูกค้าที่ซื้อและขอคืนเงินค่าบริการเกินจากระยะเวลาที่ขยายออกไป อาจถูกระงับเนื่องจากละเมิดนโยบายการคืนเงิน

การซื้อบริการผ่านโทรศัพท์มือถือ
การซื้อบริการผ่านแอปบนมือถือในระบบ iOS และ Google payment ในระบบ Android จะไม่สามารถขอคืนเงินได้ เนื่องจากการชำระเงินผ่านระบบ iOS ถูกดำเนินการโดย Apple และการชำระผ่านระบบ Google payment ถูกดำเนินการโดย Google ด้วยเหตุนี้เราจึงไม่สามารถดำเนินการคืนเงินได้

หากลูกค้าต้องการขอคืนเงิน โปรดติดต่อกับทาง Apple Support/ Google โดยตรง

Refund Policy

We want you to be satisfied, so fee-based service on NockAcademy can be refunded within 30 days.Please note, however, that refunds are only available for courses purchased on the Android app by bank transfer or prompt pay.(for more details on refund restrictions, please see below).
For whatever reason, if you are unhappy with our fee-based service, please let us know through the [email protected]. We’re here to help.
All refunds will be credited back via the card you used or bank transfer account. Note: Purchases made on the iOS mobile app and Google payment on the Android cannot be refunded.

Reasons for Denied Refunds
While our 30 day refund policy is in place to protect students, we must also protect our instructors from fraud and provide a reasonable payment schedule. Some of the payments are provided to instructors after 30 days, so we will not process refund requests received after the refund window.
Finally, students who purchase and refund fee-based service over an extended period may be subject to suspension for abuse of the refund policy.

Mobile Purchases
Purchases made through the iOS mobile app and Google payment on the Android cannot be refunded. On the iOS app, payments are processed by Apple and as a result we do not have the ability to refund the course. And also on the Google payment, payments are processed by Google and as a result we do not have the ability to refund the course.

If you would like to request a refund, please reach out to Apple Support/Google directly.