การนำเสนอข้อมูลเเละเเปลความหมายข้อมูลด้วยเเผนภูมิวงกลม

สารบัญ

Add LINE friends for one click to find article. Add LINE friends for one click to find article.

การนำเสนอข้อมูลเเละเเปลความหมายข้อมูลด้วยเเผนภูมิวงกลม

การนำเสนอข้อมูลเเละเเปลความหมายข้อมูลด้วยเเผนภูมิวงกลม เป็นการนำเสนอข้อมูลโดยการเเบ่งพื้นที่ของวงกลมออกเป็นส่วน ๆ เเละมีขนาดของสัดส่วนตามข้อมูลที่ได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ การนำเสนอด้วยเเผนภูมิวงกลมเป็นการนำเสนอข้อมูลที่มีอยู่ได้อย่างน่าสนใจ สามารถวิเคราะห์เเละเเปรข้อมูลได้ง่ายขึ้น

การสร้างแผนภูมิรูปวงกลมเพื่อนำเสนอข้อมูล

การสร้างแผนภูมิวงกลม ทำได้โดยการเเบ่งมุมรอบจุดศูนย์กลางของวงกลมที่มีขนาด 360 องศา ออกเป็นส่วน ๆ ที่เรียกว่า มุมที่จุดศูนย์กลางของวงกลม ตามขนาดที่ได้จากการเทียบส่วนกับปริมาณทั้งหมดในข้อมูล
มุมที่จุดศูนย์กลาง = (จำนวนที่สนใจ/จำนวนทั้งหมด) x 360 องศา

ตัวอย่างการสร้างแผนภูมิวงกลม

จากข้อมูลการสำรวจที่ได้เก็บรวมรวบข้อมูลจากนักเรียนทั้งหมด 200 คน เกี่ยวกับเครื่องดื่มที่นักเรียนชื่นชอบ โดยนักเรียนเเต่ละคนสามารถเลือกได้เพียง 1 ตัวเลือก พบว่านักเรียนเเต่ละคนชอบเครื่องดื่มดังนี้

วิธีทำ เริ่มจากการหามุมที่จุดศูนย์กลางของวงกลม สำหรับข้อมูลเเต่ละชุดก่อน โดยมุมภายในทั้งหมดรวมกันต้องได้ 360 องศา

หลังจากนั้นให้เราสร้างวงกลมขึ้น เเละลากเส้นรัศมีของวงกลมให้ทำมุมกันตาม มุมภายในวงกลม ที่ได้จากการคำนวณ

สุดท้ายให้เรานำข้อมูลที่อยู่ในตารางลงไปใส่ในวงกลม อาจจะเป็น จำนวนคนหรือเเปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ เพื่อความสวยงามเเละง่ายต่อการอ่านข้อมูล


ตัวอย่างการนำเสนอข้อมูลเเละเเปลความหมายข้อมูลด้วยเเผนภูมิวงกลม

ตัวอย่าง จากการสำรวจข้อมูลประชากรสัญชาติไทยที่เล่นเกม ROW ในปีพ.ศ. 2565 มีผู้เล่นเกมเป็นดังนี้

คำถามที่ 1 ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศไทยที่เล่นเกม ROW มีอายุเท่าใดเเละประชากรกลุ่มใดเล่นเกม ROW น้อยที่สุด

ตอบ ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศไทยที่เล่นเกม ROW มีอายุ 21-30 ปี เเละประชากรที่เล่นเกม ROW น้อยที่สุดมีอายุ 51 – 60 ปี

คำถามที่ 2 ถ้าช่วงประชากรไทยช่วงอายุ 11-20 ปีที่เล่น ROW มีจำนวน 3.32 ล้านคน จะมีประชากรไทยช่วงอายุ 31-40 ปีที่เล่น ROW จำนวนกี่คน

วิธีทำ จากแผนภูมิวงกลมอัตราส่วนระหว่างประชากรไทยช่วงอายุ 11-20 ปีที่เล่น ROW ต่อประชากรไทยช่วงอายุ 31-40 ปีที่เล่น ROW จะมีค่า
= 33.2 : 12.1
ถ้าประชากรไทยช่วงอายุ 11-20 ปีที่เล่น ROW มีจำนวน 3.32 ล้านคน
อัตราส่วนใหม่จะมีค่า
= 3,320,000 : a  (ให้จำนวนประชากรไทยช่วงอายุ 31-40 ปีมีค่าเป็น a)
ดังนั้นประชากรไทยช่วงอายุ 31-40 ปีที่เล่น ROW จะมีจำนวน
= (3,320,000/33.2) x 12.1
= 1,210,000 คน

ตอบ ประชากรไทยช่วงอายุ 31-40 ปีที่เล่น ROW มีจำนวน 1,210,000 คน

คำถามที่ 3 ถ้าจำนวนประชากรในปีที่ทำการสำรวจนี้เท่ากับ 12 ล้านคน เเล้วจำนวนประชากรในช่วงอายุ 21-30 ปี ที่เล่นเกม ROW มีทั้งหมดกี่คน

วิธีทำ จากแผนภูมิวงกลมจำนวนประชากรในช่วงอายุ 21-30 ปีมีจำนวน 44.8%
ดังนั้นจำนวนประชากรในช่วงอายุ 21-30 ปีมีจำนวน = (44.8 x 12 ล้านคน)/100
= 5,376,000 คน

ตอบ จำนวนประชากรในช่วงอายุ 21-30 ปี ที่เล่นเกม ROW มีทั้งหมด 5,376,000 คน

การนำเสนอด้วยเเผนภูมิรูปวงกลม เหมาะสำหรับการเปรียบเทียบข้อมูลเชิงคุณภาพเเต่ละกลุ่มกับภาพรวมของข้อมูลทั้งหมด ซึ่งหากข้อมูลมีจำนวนเยอะมาก ๆ การนำเสนอด้วยแผนภูมิรูปวงกลมอาจไม่เหมาะ เพราะว่าเราต้องเเบ่งวงกลมออกเป็นหลาย ๆ ส่วนทำให้เปรียบเทียบความต่างของข้อมูลได้ยาก

บทความนี้ได้รวบรวมเนื้อหาของ การนำเสนอข้อมูลและแปลความหมายข้อมูลด้วยแผนภูมิวงกลม จะเห็นได้ว่ามีส่วนสำคัญในการเเก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ หากวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วนของการสร้างแผนภูมิวงกลมเเละตัวอย่างการเเปรความหมายน้อง ๆ สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากวิดีโอนี้


คลิปวิดีโอ การนำเสนอข้อมูลเเละเเปรความหมายข้อมูลด้วยเเผนภูมิวงกลม

คลิปวิดีโอนี้ได้รวบรวมวิธี การนำเสนอข้อมูลและแปลความหมายข้อมูลด้วยแผนภูมิวงกลม ไว้อย่างละเอียด ซึ่งเป็นคลิปสั้นๆ ที่สามารถเข้าใจได้ง่าย แฝงไปด้วยความรู้ เเละเทคนิครวมถึงการอธิบาย ตัวอย่าง เเละสอนวิธีคิดที่จะทำให้วิชาคณิตศาสตร์เป็นเรื่องง่าย

NockAcademy คือโรงเรียนออนไลน์สำหรับเด็ก โดยแอปฯ และเว็บไซต์ นักเรียนสามารถเรียนรู้ผ่านคลิปบทเรียนวิชา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย
มากไปกว่านั้น เรายังมีคอร์สเรียนออนไลน์ การสอนพิเศษ การติวนอกสถานที่โดยติวเตอร์ที่แน่นไปด้วยความรู้ อีกด้วย

Add LINE friends for one click to find article. Add LINE friends for one click to find article.
เรียนพิเศษออนไลน์ ดูได้ทั้ง 4 รายวิชา - NockAcademy

แค่ 10 นาที ก็เข้าใจได้

สามารถดูคลิปบทเรียนวิชา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย ที่มีมากกว่า 2,000+ คลิป และยังสามารถทำแบบทดสอบที่มีมากกว่า 4000+ ข้อ

แนะนำ

แชร์

ตัวบ่งปริมาณ

ตัวบ่งปริมาณและค่าความจริงของตัวบ่งปริมาณ

ตัวบ่งปริมาณ ตัวบ่งปริมาณ คือ สัญลักษณ์หรือข้อความที่เมื่อเราเอาไปเติมใน “ประโยคเปิด” แล้วจะทำให้ประโยคนั้นกลายเป็นประพจน์ ประโยคเปิด คือประโยคบอกเล่าหรือปฏิเสธที่ติดค่าตัวแปรที่ยัง “ไม่รู้ว่าเป็นจริงหรือเท็จ” โดยตัวแปรนั้นเป็นสมาชิกของเอกภพสัมพัทธ์ (Universe : U) ประโยคเปิด ยังไม่ใช่ประพจน์ (แต่เกือบเป็นแล้ว) เพราะเรายังไม่รู้ว่าเป็นจริงหรือเท็จ เช่น  “x มากกว่า 3” จะเห็นว่าตัวแปร คือ x ซึ่งเราไม่รู้ว่า x

เสียงพยัญชนะ

การออกเสียงพยัญชนะต้นคำและพยัญชนะท้ายคำที่ออกเสียงยากในภาษาอังกฤษ

สวัสดีน้องๆ ม.​ 3 ทุกคนนะครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้การออกเสียงพยัญชนะต่างๆ ที่ขึ้นชื่อว่าออกเสียง “ยาก” ในภาษาอังกฤษ จะมีตัวอะไรกันบ้างนั้นเราไปดูกันเลยครับ

สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สมการ คือ ประโยคสัญลักษณ์ที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ของจำนวนโดยมีสัญลักษณ์  “ = ”  บอกความสัมพันธ์ระหว่างจำนวน อาจมีตัวแปร หรือไม่มีตัวแปร เช่น สมการที่ไม่มีตัวแปร                           

กลอนสุภาพ แต่งอย่างไรให้ไพเราะ

กลอนสุภาพ เป็นคำประพันธ์ที่หลาย ๆ คนคงจะรู้จักกันดีเพราะพบเจอในวรรณคดีได้ง่าย ใช้กันอย่างแผ่หลาย บทเรียนในวันนี้จะพาน้อง ๆ ทุกคนมาสวมบทนักกวี ฝึกแต่งกลอนสุภาพกันอย่างง่าย ๆ จะมีวิธีและรูปฉันทลักษณ์อย่างไร ไปดูกันเลยค่ะ   ความรู้ทั่วไปเที่ยวกับกลอนสุภาพ   กลอนสุภาพ หมายถึง กลอนเพลงยาว บางครั้งเรียก กลอนแปด กลอนตลาด กลอนสุภาพ เป็นกลอนประเภทหนึ่งที่เรียบเรียงเข้าเป็นคณะ ใช้ถ้อยคำและทำนองเรียบ ๆ

การอ่านบทร้อยแก้ว อ่านอย่างไรให้น่าฟัง

หลังจากที่เราได้เรียนรู้เรื่องการบทร้อยกรองไปแล้ว วันนี้เราจะมาพูดถึงบทร้อยแก้วกันบ้าง ซึ่งน้อง ๆ หลายคนคงจะรู้จักบทร้อยแก้วกันดีอยู่แล้ว เพราะเป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวัน แต่น้อง ๆ ทราบไหมคะว่า การอ่านบทร้อยแก้ว ก็มีวิธีอ่านที่ถูกต้องเหมือนกัน เพราะการที่เราอ่านไม่ถูกต้องนั้นก็อาจจะทำให้ไม่น่าฟัง น่าเบื่อ รวมไปถึงอาจทำให้ใจความที่ผู้แต่งต้องการจะสื่อสารคลาดเคลื่อนได้อีกด้วย ถ้าอยากรู้แล้วว่ามีหลักเกณฑ์และวิธีอ่านอย่างไร ไปเรียนรู้เรื่องนี้พร้อมกันเลยค่ะ   ร้อยแก้วคืออะไร ?   บทข้อความทั่วๆ ไป ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน โดยต้องเขียนเป็นประโยค ข้อความติดต่อกัน

Nockacademy web logo 3

ทดลองฟรี!

เข้าใจได้ทันที NockAcademy ไลฟ์สดอันดับ 1 

Nockacademy web logo 3

ทดลองฟรี!

เข้าใจได้ทันที NockAcademy ไลฟ์สดอันดับ 1