ทบทวนการใช้ ” Have/has got “

Profile-Have has got P.5

สารบัญ

สวัสดีค่ะนักเรียนป. 5 ที่น่ารักทุกคน วันนี้เราจะไปทบทวนการใช้  Have/has got ในภาษาอังกฤษกันค่ะ ซึ่งก่อนอื่นต้อง มาทำความรู้จักกับ Verb to have กันก่อนซึ่ง เจ้า Verb to have ที่เราอาจจะคุ้นหูบ่อยๆ เช่น  Have a wonderful day. ขอให้มีวันที่ดีนะ เมื่อเราต้องการจบบทสนทนา Have a good meal. ทานให้อร่อยนะ เมื่อเราอยู่ในสถานการณ์ที่มีคนกำลังทานอาหาร ประโยคเหล่านี้ คุ้นกันบ้างมั้ยคะ ถ้ายังไม่อ๋อ ก็ต้องทบทวนบทเรียนเพิ่มเติมนะคะ หลังจากนี้ครูขอให้ทุกคนสนุกกับการใช้ Verb to have นะคะ 

Have a good time studying V. to have. 

ขอให้สนุกกับการเรียนเรื่อง V. to have 

มารู้จักโครงสร้างประโยคและการใช้ have/has got (Structure)

 

Intro Have has got P.5

Have got  ในรูปโครงสร้าง Present simple

ประโยคบอกเล่า (Affirmative form)

Subject + have/has got + object.

(Subject + ’ve/’s got + object.)

ประโยคปฏิเสธ (Negative form)

Subject + have/has + not + got + object.

( Subject + haven’t/hasn’t got + object.)

Usage and Structure Have has got P.5

 

รูปแบบประโยคคำถามและคำตอบแบบสั้น
(Question forms and short answers)

ถามมาตอบไป have ahs got

คำถาม  :         Have/Has + subject + got + object?

คำตอบ :         Yes, + subject + have/has.

ตอบปฏิเสธ:     No, + subject + haven’t/hasn’t.

 

ตารางการใช้ Have got

Table of Have-has got

 

Subject/Tenses

กริยา V. to have ใน

Present Tenses

กริยา V. to have

ใน Past Tenses

กริยาที่เติม ing

ใน Continuous Tenses

ประธานพหูพจน์ เช่น

I/You/We/They

have had having
ประธานเอกพจน์ เช่น

He/She/it

has had

having

 

เพิ่มเติม: ณ ที่นี้ “have” จะแปลว่า “มี” มีหน้าที่แสดงความเป็นเจ้าของ จะใช้ใน Continuous tenses จะไม่สามารถเติม -ing ได้ แต่ถ้าในความหมายว่า “กิน” จะสามารถใช้ในรูป -ing ได้ค่ะเช่น

I am having lunch right now. ฉันกำลังกินข้าวเที่ยงอยู่ตอนนี้

เราจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมในเทคนิคการใช้ด้านล่างนะคะ

3 ABC: เทคนิคการใช้

A: Verb to have ทำหน้าที่เป็นกริยาหลัก (Main Verbs)

 

Main verb-Have-has got

 

Verb to have เมื่อทำหน้าที่เป็นกริยาหลักจะมีความหมายว่า “มี” และ “กิน”

ถาม: ใช้ V. to have ยังไงนะ

Has ใช้กับ He/She/it และประธานเอกพจน์อื่น ๆ

Have ใช้กับ I/You/We/They และประธานพหูพจน์อื่น ๆ

Had เป็นรูปอดีตของ Have/Has ใช้ได้กับประธานทุกตัว

 

นอกจากนี้ เรายังสามารถใช้ have/has got ก็มีความหมายว่า “มี” เช่นเดียวกัน เพียงแต่ have/has got เป็นการพูดแบบ British English
แบบผู้ดีอังกฤษ ซึ่งพบในภาษาพูดมากว่าในภาษาเขียน ดังตัวอย่างด้านล่าง เช่น

Ex: Harry has a beautiful house. = Harry has got a beautiful house.
สองประโยคนี้แปลว่า แฮร์รี่มีบ้านสวย แตกต่างตรงที่ ประโยคที่สองเราจะพบมากในภาษาพูด แบบผู้ดีอังกฤษ

หลักการทำเป็นประโยคปฏิเสธและประโยคคำถาม

เมื่อนักเรียนต้องการที่จะแต่งประโยคปฏิเสธหรือประโยคคำถาม เราต้องใช้กริยาช่วย ที่ชื่อว่า Verb to do เข้ามาช่วย

 

ประโยคปฏิเสธ

 

I/You/We/They และประธานพหูพจน์อื่น ๆ + don’t have…

He/She/it และประธานเอกพจน์อื่นๆ + doesn’t have…

Ex: I don’t have any money.

ฉันไม่มีตังค์เลย

 

ประโยคคำถาม

Yes/No Questions:

Do + I/You/We/They และประธานพหูพจน์อื่น ๆ + have….?

Does + He/She/it และประธานเอกพจน์อื่น ๆ + have…?

Ex: Do you have any pens for me to borrow please?

คุณมีปากกาให้ยืมมั้ยคะ/ ครับ

Wh- Questions:

What/When/Where/Who/How + do + I/you/we/they+ have…?

What/When/Where/Who/How + does + he/she/it + have…?

Ex: Where does she live?

หล่อนอาศัยอยู่ที่ไหน

 

ข้อควรจำ: ประธานเอกพจน์
ต้องจำไว้ว่าเมื่อทำเป็นประโยคปฏิเสธใช้ doesn’t และถ้าต้องแจ่งประโยคคำถามให้ใช้ does นะคะ
แล้วให้เปลี่ยน has กลับมาเป็น have เมื่อเป็นประโยคปฏิเสธหรือคำถาม กริยาจะกลับมาอยู่ในรูป base form
หรือ Verb infinitive (กริยาช่องที่ 1 ไม่ผัน) อย่าลืมน๊า

 

 

B: Verb to have ทำหน้าที่เป็นกริยาช่วย (Auxiliary Verbs)

 

Helping verb-have/has -got

 

เขาจะทำหน้าที่เป็นเป็นกริยาช่วยใน ตระกูล Perfect Tense ที่นักเรียนจะได้เรียนในอนาคตนะคะ วันนี้ครูขอนำเสนอตัวอย่างใน

โครงสร้างประโยค Present Perfect Tense ด้านล่างนี้ค่ะ

 

โครงสร้างประโยค: Subject + have/has/had + V.3…

 

Ex: I have studied hard this semester.
แปล เทอมนี้ฉันเรียนหนักมาก

 

เมื่อทำเป็นประโยคคำถาม Yes/No Questions นำ Verb to have มาขึ้นต้นประโยคดังตัวอย่างด้านล่าง

 

Ex: Have you had breakfast yet?
แปลว่า เธอทานข้าวเช้าหรือยังนะ

 

เราจะใช้ “have/has/had to” โดยจะแปลว่า “ต้อง”

 

โครงสร้างประโยค : Subject + have/has/had to + V.1….

 

Ex: I have to do it by myself.
แปลว่า ฉันต้องทำมันได้ด้วยตัวเอง

 

C: โครงสร้างที่เจอบ่อยในรูป Causative form

 

causative forms

 

นอกจากนี้ยังจะเจอเขาใน โครงสร้างที่เจอบ่อยในรูป Causative form หรือ  รูปแบบประโยคที่แสดงถึงการกระทำที่ไม่ได้กระทำด้วยตัวเอง มี 2 ประเภท ดังนี้ค่ะ

 

  1. Have someone do something ให้ใครเป็นคนทำบางอย่างให้ประธาน (คนพูด)

โครงสร้างประโยค : Subject + have/has/had + ผู้กระทำ + V.1

 

 

 

Ex: I have my older sister cut my own hair.

แปลว่า ฉันให้พี่สาวตัดผมให้ (I เป็นคนพูด ประธานพหูพจน์ให้กับ have)

 

      2. Have something done ให้ใครทำบางอย่างโดยไม่ได้พูดถึงตัวผู้กระทำ

have something done

   โครงสร้างประโยค : Subject + have/has/had + สิ่งที่ถูกทำ + V.3

 

Ex: I have my hair cut every month.
แปล ฉันตัดผมทุกเดือนเลย (คนอื่นหรือช่างตัดผมเป็นคนตัดให้นะ ไม่ได้ตัดเองจร้า)

หมายเหตุ: ประโยคที่มักใช้ผิดบ่อยๆ คือ I cut my hair.

 

นอกจากยังมีสำนวนที่ใช้ Verb to have อีกมากมาย เช่น  Have a good time. แปลว่า ขอให้มีช่วงเวลาที่ดีนะ
Have nice day. แปลว่า ขอให้เป็นวันที่ดี
ใช้พูดเมื่อเราต้องการจบบทสนทนาแบบสุภาพ ซึ่งเราจะนำมาแนะนำกันในครั้งต่อ ๆ ไป
หลังจากนี้ขอให้สนุกกับการใช้ Verb to have นะคะ Have a good time studying “V. to have “.

 

 ตารางตัวอย่าง: สำนวนที่ใช้กับ have + noun ที่ใช้บ่อย

Have + N. OR NP.

 

กริยา (have) + คำนาม/ กลุ่มคำนาม (นามวลี) แปล
 

 

 

 

 

 

have +…

coffee ดื่มกาแฟ
tea ดื่มชา
a fun party มีงานเลี้ยงปาร์ตี้สนุกๆ
a meeting มีประชุม
a competition มีการแข่งขัน
a class มีเรียน
a pre test มีสอบก่อนเรียน
a shower อาบน้ำฝักบัว
a bath อาบน้ำในอ่าง
breakfast กินอาหารเช้า
lunch กินอาหารเที่ยง
dinner กินอาหารเย็น
time to do something มีเวลาเพื่อทำบางอย่าง
doing something มีเวลาในการทำบางอย่าง

 

ตัวอย่างการใช้ have ในรูปประโยคที่เจอบ่อยๆ

Have has got examples

Can I have a cup of tea? = ขอชาสักแก้วด้วยครับ/ค่ะ

Could I have a word with you? = ผมขอคุยกับคุณหน่อยได้ไหม

I like this bike? Can I have a go? = ผมชอบจักรยานคันนี้ ผมขอขี่หน่อยได้ไหม

I’ll have my hair cut next week. = ฉันจะตัดผมพรุ่งนี้

Have a good trip!  = ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ

 

ตัวอย่างการใช้  have got ในรูปประโยคที่เจอบ่อยๆ

 

Profile-Have has got P.5

I’ve got two younger sisters. = ฉันมีน้องสาวสองคน

Have you got any older brothers or sisters?= คุณมีพี่ชายหรือพี่สาวไหม

Dannie has got a cold.= แดนนี่เป็นหวัด

He hasn’t got any money.= เขาไม่มีตังค์เลย

 

เป็นยังไงกันคะ ครูขอให้ทุกคนสนุกกับการทบทวนบทเรียนเรื่อง have/has got นะคะ แต่ถ้าเกิดใครที่ไม่ชอบอ่านก็สามารถดูวีดีโอทบทวนบทเรียนในหัวข้อนี้ได้เช่นกันค่ะ
Have a good time watching a post studying video of “Have/has got” lesson. ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการดูวีดีโอทบทวนบทเรียนเรื่อง Have/has got นะคะ

เลิฟๆ

 

NockAcademy คือโรงเรียนออนไลน์สำหรับเด็ก โดยแอปฯ และเว็บไซต์ นักเรียนสามารถเรียนรู้ผ่านวิดีโอบทเรียนวิชา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย มากไปกว่านั้น เรายังมีคอร์สเรียนออนไลน์ การสอนพิเศษ การติวนอกสถานที่โดยติวเตอร์ที่แน่นไปด้วยความรู้ อีกด้วย

แค่ 10 นาที ก็เข้าใจได้

สามารถดูวิดีโอบทเรียนวิชา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย ที่มีมากกว่า 2,000+ วิดีโอ และยังสามารถทำแบบทดสอบที่มีมากกว่า 4000+ ข้อ

แนะนำ

แชร์

Share on twitter
Share on facebook
ป.5 การใช้ V. to be กับคำนามเอกพจน์ และพหูพจน์

การใช้กริยา V. to be กับคำนามเอกพจน์ และพหูพจน์

สวัสดีค่ะนักเรียนที่รักทุกคน วันนี้เราจะไปเรียนรู้เรื่อง การใช้กริยา be กับคำนามเอกพจน์ และพหูพจน์ กันนะคะ พร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยจ้า Let’s go! รู้จักกับ V. to be   V. to be แปลว่า เป็น อยู่ คือ หลัง verb to

จำนวนตรงข้ามและค่าสัมบูรณ์

จำนวนตรงข้ามและค่าสัมบูรณ์

       บทความนี้ ได้รวบรวมเนื้อหาเรื่อง จำนวนตรงข้ามและค่าสัมบูรณ์ ซึ่งเป็นพื้นฐานในการบวกลบจำนวนเต็ม โดยก่อนหน้านี้น้องๆได้เรียนเรื่องการเปรียบเทียบจำนวนเต็มมาแล้ว ต่อไปจะพูดถึงค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเต็มใดๆ จะหาได้จากระยะที่จำนวนเต็มนั้นอยู่ห่างจาก 0 บนเส้นจำนวน แต่ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับจำนวนตรงข้ามกันก่อนนะคะ จำนวนตรงข้าม       “หากค่าของจำนวนที่อยู่ห่างจาก 0 เท่ากัน แต่อยู่ต่างทิศทางกันมีค่าเท่ากันหรือไม่” (ค่าไม่เท่ากัน)           

phrasal verbs

Phrasal Verbs: กริยาวลีในภาษาอังกฤษ

สวัสดีน้องๆ ม. 4 ทุกคนนะครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับ two-word verbs และ three-word verb ในภาษาอังกฤษกันครับ จะเป็นอย่างไรเราไปดูกันเลย

การใช้สำนวนภาษาเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ร่วมกับ Wh-questions ที่ใช้ใน Past Simple Tense + Future Simple Tense

สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นม.2 ทุกคน วันนี้ครูจะพาไปตะลุยการใช้สำนวนภาษาเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ร่วมกับ Wh-questions ที่ใช้ใน Past Simple tense + Future Simple tense  หากพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยจร้า   Wh-Questions คืออะไร      เมื่อต้องถามคำถามอะไรก็ตามที่ไม่ต้องการคำตอบ Yes หรือ No แบบตรงประเด็น เราจะเรียกคำถามประเภทนี้ว่า

ความสัมพันธ์

ความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ เกิดจากสิ่งสองสิ่งมาเกี่ยวข้องกันภายใต้กฎเกณฑ์บางอย่าง เช่น ความสัมพันธ์ของ a กับ b ซึ่ง a มากกว่า b เป็นต้น ก่อนที่เราจะเริ่มเนื้อหาของความสำคัญพี่อยากให้น้องๆรู้จักกับคู่อันดับ และผลคูณคาร์ทีเซียนก่อนนะคะ คู่อันดับ ในการเขียนคู่อันดับเป็นสิ่งที่ค่อนข้างสำคัญเลยทีเดียว เพราะถ้าน้องๆเขียนคู่อันดับผิดตำแหน่งนั่นหมายความว่า ความหมายของมันจะเปลี่ยนไปทันที เช่น คู่อันดับ (x, y) โดย x

verb to be

Verb to be ใน Present Simple Tense

สวัสดีน้องๆ ป. 5 ทุกคนนะครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่อง Simple Simple อย่าง Verb to be ใน Present Simple Tense กันครับ ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย

ฟรี! ดูวิดีโอบทเรียนสั้นๆ แค่ 10 นาที ก็เข้าใจได้