สอบเข้าม.4 MWIT อยากสอบติดต้องเตรียมตัวอย่างไร

admin
admin

สารบัญ

Add LINE friends for one click to find article. Add LINE friends for one click to find article.

สอบเข้าม.4 มหิดลวิทยานุสรณ์

สวัสดีค่ะน้อง ๆ ทุกคน ใครที่กำลังหาข้อมูลเพื่อเตรียมตัวสอบเข้า ม.4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์กันอยู่บ้าง?  วันนี้พี่แอดมิน NockAcademy ได้ทำการสรุปขั้นตอนการสมัครและการเตรียมตัวสอบมาให้แล้ว! มีรายละเอียดอะไรบ้างไปดูกันเลย…

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์หรือที่เราเรียนสั้น ๆ ว่า MWIT เป็นโรงเรียนที่บริหารและจัดการการเรียนการสอนในด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โดยมุ่งเน้นไปที่ความเป็นเลิศในวิชาดังกล่าว และค้นหานักเรียนที่มีศักยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สูงเพื่อพัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน ซึ่งช่วงการรับสมัครจะอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปี ผู้ที่ต้องการสมัครสอบต้องมีคุณสมบัติดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้า ม.4

1. เป็นผู้ที่มีความต้องการเข้าเรียนในโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์และต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ละจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง

2. กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าในปีการศึกษาที่เปิดรับสมัคร

3. มีผลการเรียน ตามรายละเอียดดังนี้

  • ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ต้องไม่ต่ำกว่า 3.00
  • ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลนี ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ต้องไม่ต่ำกว่า 3.00
  • ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในรายวิชาคณิตศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ต้องไม่ต่ำกว่า 3.00

4. มีสัญชาติไทยและมีเลขประจำตัวประชาชน

5. ไม่มีโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าศึกษาและการเข้าพักในห้องพักของโรงเรียน

6. มีความขยัน มีความประพฤติที่ดีและมีบุคลิกภาพเหมาะสม

7. สามารถเข้าพักอยู่ในโรงเรียนโดยเป็นลักษณะของโรงเรียนประจำได้ มีความยินดีต่อการปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนในปัจจุบันหรือที่จะกำหนดใช้ในอนาคต

เมื่อเรารู้คุณสมบัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็เริ่มการตรวจสอบตัวเองในเบื้องต้นได้ว่าเราตรงกับคุณสมบัติที่โรงเรียนกำหนดมาทุกข้อหรือไม่ เพราะหากข้อใดข้อหนึ่งไม่ตรงการที่ประกาศไว้จะทำให้เราไม่สามารถสมัครสอบหรือมีสิทธิ์ในการเข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อได้ ดังนั้นต้องตรวจสอบอย่างละเอียดรอบคอบก่อนการตัดสินใจสมัครสอบนะคะ

สำหรับน้อง ๆ ที่ได้ทำการตรวจสอบคุณสมบัติของตัวเองแล้วผ่านหรือครบตามคุณสมบัติที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์กำหนดไว้เรียบร้อบแล้ว ก็ต้องมาดูว่าทางโรงเรียนมีช่วงของการเปิดรับสมัครในช่วงเดือนอะไร เพื่อที่เราจะได้ทำการสมัครสอบได้ตรงตามเวลาที่กำหนดนั้นเองค่ะ

ระยะเวลาที่เปิดรับสมัคร

โดยปกติแล้วโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จะมีช่วงของการเปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในช่วงเดือนสิงหาคมของปีนั้น ๆ (ข้อมูลจากการดูสถิติเดือนที่เปิดรับสมัครย้อนหลังในปีก่อน ๆ ) โดยมีค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคนละ 200 บาท ส่วนผู้ที่มีฐานะยากจนสามารถขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัครสอบได้!

วิธีการสมัครสอบคัดเลือก

ผู้ที่สนใจสมัครสอบสามารถเข้าสู่ระบบได้ที่เว็บไซต์ www.mwit.ac.th

จากนั้นดำเนินการสมัครตามขั้นตอนของเว็บไซต์ โดยเริ่มจากการคลิกที่ “การคัดเลืกนักเรียน” เพื่อเข้าสู่ระบบรับสมัคร เมื่อน้อง ๆ ทำการกรอกข้อมูลหรือดำเนินการตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้วต้องกดยืนยันการสมัครและชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จึงจะถือว่าเราได้ทำการสมัครอย่างสมบูรณ์แล้ว

การแก้ไขข้อมูลหลังจากการยืนยันการสมัครแล้วจะไม่สามารถทำได้ ดังนั้นต้องระวังการกรอกข้อมูลผิดพลาดให้มาก ๆ เลยนะคะ หรือถ้าใครที่ต้องการแก้ไขข้อมูลจริง ๆ สามารถทำได้โดยการยกเลิกการสมัครครั้งก่อนให้เรียบร้อยจึงจะสามารถดำเนินการสมัครในครั้งใหม่ได้

คำเตือน* ผู้ที่สมัครสอบท่านใดที่ใช้ข้อมูลหรือเอกสารที่เป็นเท็จจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกเข้าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์และอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย!

กำหนดการสอบคัดเลือก (รอบแรก)

เมื่อนักเรียนสมัครสอบเป็นที่เรียบร้อยและสมบูรณ์แล้ว จะต้องเข้าสอบคัดเลือกที่สนามสอบตามกำหนด ในวันที่สอบให้นำบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบที่สั่งพิมพ์จากระบบรับสมัครมาด้วย พร้อมกับบัตรประจำตัวนักเรียนหรือบัตรประชาชน (หรือบัตรอื่น ๆ ที่มีรูปถ่ายและออกโดยหน่วยงานราชการไปแสดงต่อคณะกรรมการคุมสอบ) หากน้อง ๆ ไม่ได้เตรียมไปให้ครบเช่นไม่ได้นำบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบไป อาจถูกตัดสิทธิ์และไม่ให้เข้าสอบได้

กระบวนการสอบคัดเลือก

แอดมินต้องขออธิบายคำว่า “รอบแรก” ของ MWIT ก่อนนะคะเผื่อน้อง ๆ คนไหนเข้าใจว่ามีการเปิดรับสมัครรอบสอง อันที่จริงแล้วเราต้องทำการสมัครสอบในช่วงเดือนสิงหาคมก่อน หากเรามีคะแนนหรือผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนดโรงเรียนก็จะทำการประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบในรอบที่สองนั้นเองค่ะ ดังนั้นอย่าเข้าใจผิดนะคะ ใครที่ต้องการเรียนที่นี่จริง ๆ ก็สมัครได้เลย

โดยวิชาที่จะทำการทดสอบก็คือวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ข้อมูลด้านล่างจะเป็นกำหนดการของการเปิดรับสมัครในปีการศึกษา 2567 นะคะ จะมีการจัดการสอบขึ้นในเดือนพฤศจิกายน ดังนั้นน้อง ๆ ต้องเตรียมตัวให้ดีและฝึกสมองไว้ให้พร้อมก่อนสอบ

เนื้อหาที่ออกสอบ

โดยเนื้อหาที่ออกสอบมีดังนี้

  • วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องความฉลาดรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical literacy) โดยประเมินครอบคลุมบริบทในโลกชีวิตจริง อาทิ บริบทส่วนตัว บริบทสังคม การงานอาชีพ เนื้อหาที่เกี่ยวกับกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ที่จะเน้นไปที่การคิดวิธีให้ออกมาในรูปแบบคณิตศาสตร์ ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ในการตีความและแปลความเพื่อประเมินผลลัพธ์มาตอบปัญหาในชีวิตจริง
  • วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องความฉลาดรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific literacy) โดยประเมินครอบคลุมใน 3 ด้าน ได้แก่ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ทักษะทางวิทยาศาสตร์และเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์

น้อง ๆ ไม่ต้องกังวลว่าเนื้อหาที่ออกสอบจะไม่สามารถคาดเดาได้เพราะว่าเนื้อหาที่ออกสอบจะเป็นเนื้อหาในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ของมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 รวมกัน 4 ภาคเรียน ดังนั้นน้อง ๆ สามารถเตรียมตัวอ่านทบทวนได้เลย

ประกาศผลการสอบคัดเลือก (รอบแรก)

โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรกจำนวน 600 คน

  • โดยการเรียงลำดับคะแนน T-Score รวมทั้ง 2 วิชาจากมากไปน้อย และทั้งวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์จะต้องได้เปอร์เซ็นต์ไทล์ (percentile) ไม่ต่ำกว่า 55 ของผู้เข้าสอบทั้งหมด
  • การประกาศผลสอบรอบแรกจะประกาศภายในเดือนธันวาคม ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ www.mwith.ac.th

กำหนดการสอบคัดเลือก (รอบสอง)

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จะมีกำหนดการสอบคัดเลือกรอบ 2 ในช่วงเดือนมกราคม การพิจารณาผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ปี 4 ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จะพิจารณาจากคะแนนสอบของนักเรียนในรอบที่สองเท่านั้น

อยากสอบติดทำอย่างไร

การเตรียมตัวที่ดีเป็นสิ่งสำคัญ!

น้อง ๆ ที่ค้นพบเป้าหมายของตัวเองได้เร็วก็จะสามารถเตรียมตัวได้เร็วและมีประสิทธิภาพมากกว่า เมื่อเราทราบเป้าหมายของเราแล้วก็ลุยได้เลย ถ้าไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นเรียนเพื่อเตรียมตัวสอบอย่างไร พี่แอดมินแนะนำว่าเริ่มจากการประเมินความรู้ของตัวเองว่าเรามีความรู้ความเข้าใจมากน้อยขนาดไหนในรายวิชาที่เราจะทำการสอบ

ลองทำแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้มากขึ้นและหนักขึ้น บางครั้งการเข้าใจแบบท่องจำมาอาจจะไม่ช่วยเท่าไหร่นักเพราะข้อสอบของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จะเน้นการคิดและการพลิกแพลงโจทย์ให้เข้ากับสถานการณ์ที่เชื่อมโยงกับบริบทต่าง ๆ ดังนั้นเราต้องพยายามหาโจทย์ที่เราสามารถใช้ในการประยุกต์ได้

หรืออาจจะใช้ตัวช่วยในการเตรียมตัวสอบอย่างการไปเรียนเพิ่มเติมในสถาบัน เพราะคุณครูหรือติวเตอร์จะมีเทคนิคต่าง ๆ ที่ทำให้เราเข้าใจโจทย์และวิธีคิดมากขึ้น และอาจจะทำให้เข้าใจได้ง่ายกว่าการเรียนด้วยตัวเอง วันนี้พี่แอดมินจะแนะนำน้อง ๆ ให้รู้จักกับ NockAcademy แอปพลิเคชันไลฟ์สอนสดอันดับ 1! ที่จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับน้อง ๆ ที่ต้องการตัวช่วยในการติว ในราคาสบายกระเป๋า ในราคาหลักร้อยต่อเดือนเท่านั้น!

ติวสอบเข้า MWIT กับ NockAcademy

น้อง ๆ จะสามารถเรียนกับติวเตอร์ระดับเกียรตินิยม จากมหาวิทยาลัยชั้นนำได้เลยทันที ที่สมัครเรียนกับ NockAcademy โดยคุณครูของเราเป็นผู้ที่เชียวชาญทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ อย่างครูเจ๊หนุ่มและครูนนท์ที่จะนำโจทย์ปัญหาและแนวข้อสอบเข้ามาเฉลยและตีโจทย์เพื่อสอดแทรกเทคนิคในการทำข้อสอบให้ได้คะแนนเพิ่มอีกด้วย

รายละเอียดของการสมัครเรียนกับ NockAcademy และตัวอย่างการเรียนการสอน สามารถกดได้ที่นี่เลย NockAcademy ไลฟ์สอนสดอันดับ 1!

NockAcademy คือโรงเรียนออนไลน์สำหรับเด็ก โดยแอปฯ และเว็บไซต์ นักเรียนสามารถเรียนรู้ผ่านคลิปบทเรียนวิชา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย
มากไปกว่านั้น เรายังมีคอร์สเรียนออนไลน์ การสอนพิเศษ การติวนอกสถานที่โดยติวเตอร์ที่แน่นไปด้วยความรู้ อีกด้วย

Add LINE friends for one click to find article. Add LINE friends for one click to find article.
เรียนพิเศษออนไลน์ ดูได้ทั้ง 4 รายวิชา - NockAcademy

แค่ 10 นาที ก็เข้าใจได้

สามารถดูคลิปบทเรียนวิชา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย ที่มีมากกว่า 2,000+ คลิป และยังสามารถทำแบบทดสอบที่มีมากกว่า 4000+ ข้อ

แนะนำ

แชร์

ไตรภูมิพระร่วง เรียนรู้วรรณคดีเก่าแก่จากสมัยสุโขทัย

ไตรภูมิพระร่วง เป็นวรรณคดีเก่าแก่ที่แต่งขึ้นตั้งแต่สมัยสุโขทัย น้อง ๆ สงสัยไหมคะว่าทำไมวรรณคดีที่เก่าแก่ขนาดนี้ถึงยังมีให้เห็น ให้เราได้เรียนกันมาจนถึงปัจจุบัน บทเรียนในวันนี้จะพาน้อง ๆ ทุกคนไปไขข้องใจทั้งประวัติความเป็นมา ลักษณะคำประพันธ์ รวมไปถึงเรื่องย่อในตอน มนุสสภูมิ กันด้วย ถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้เรื่องนี้พร้อมกันเลยค่ะ   ความเป็นมาของเรื่อง   ไตรภูมิพระร่วง เดิมเรียกว่า เตภูมิกถา หรือ ไตรภูมิกถา แต่สมเด็จพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงเปลี่ยนชื่อให้เพื่อเป็นเกียรติแก่พญาลิไท กษัตริย์ในราชวงศ์พระร่วงผู้พระราชนิพนธ์เรื่องนี้เมื่อปี

Compound sentences Profile

ประโยคความรวม (Compound Sentence)

  สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นม.2 ที่น่ารักทุกคน เจอกันอีกแล้วจร้ากับไวยากรณ์การเขียนภาษาอังกฤษและวันนี้ครูจะพาไปดูเทคนิคการการใช้ประโยคความรวมในภาษาอังกฤษกันค่ะ ซึ่งเป็นไม้เบื่อไม้เมามากกับคนที่ไม่ชอบเขียน  ครูเอาใจช่วยทุกคนค่า ไปลุยกันเลย     ประโยคความรวม (Compound Sentence)   ประโยคความรวม ภาษาอังกฤษคือ Compound Sentence อ่านว่า เคิมพาวดฺ เซนเท่นสฺ เป็นประโยคที่ประกอบด้วยประโยคความเดียวอย่างน้อย 2 ประโยคโดยมีคำเชื่อมระหว่างประโยค เช่น for,

เลขยกกำลัง

เลขยกกำลัง ที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ

เลขยกกำลัง ที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ เลขยกกำลัง ที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะมีความเกี่ยวข้องกับกรณฑ์ในบทความ จำนวนจริงในรูปกรณฑ์ จากที่เรารู้ว่า จำนวนตรรกยะคือจำนวนที่สามารถเขียนอยู่ในรูปเศษส่วนของจำนวนเต็มได้ เช่น , , , 2 , 3 เป็นต้น ดังนั้นเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ ก็คือจำนวนจริงใดๆยกกำลังด้วยจำนวนที่สามารถเขียนในรูปเศษส่วนของจำนวนเต็ม เช่น , เป็นต้น โดยนิยามของเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ คือ เมื่อ k และ

แบบฝึกหัดความสัมพันธ์

แบบฝึกหัดความสัมพันธ์ แบบฝึกหัดความสัมพันธ์ เป็นการทบทวนเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ได้แก่ เรื่องโดเมนและเรนจ์ของความสัม กราฟของความสัมพันธ์ และตัวผกผันของความสัมพันธ์ ก่อนทำแบบฝึกหัดความสัมพันธ์ บทความที่น้องๆควรรู้ คือ โดเมนของความสัมพันธ์ เรนจ์ของความสัมพันธ์ กราฟของความสัมพันธ์ ตัวผกผันของความสัมพันธ์   แบบฝึกหัด 1.) ถ้า (x, 5) = (3, x – y)

พญาช้างผู้เสียสละ

ทำความรู้จักกับพญาช้างผู้เสียสละนิทานธรรมะจรรโลงใจ

บทนำ สวัสดีน้อง ๆ ที่น่ารักทุกคน กลับมาพบกันอีกครั้งในวิชาภาษาไทยแสนสนุก ซึ่งวันนี้เราจะพาทุกคนมาเปลี่ยนบรรยากาศกันด้วยการมาอ่านนิทานชาดกเรื่อง พญาช้างผู้เสียสละ เป็นเรื่องราวของพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งที่ได้ลงมาเกิดเป็นพญาช้างรูปร่างงดงาม ต้องบอกว่าเรื่องราวในนิทานชาดกเรื่องนี้นอกจากจะทำให้น้อง ๆ สนุกไปกับเนื้อเรื่องแล้วก็ยังมอบคติสอนใจให้กับน้อง ๆ ได้ไม่น้อยเลย เพราะฉะนั้นถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปเข้าสู่บทเรียนกันเลย ภูมิหลังตัวละคร สำหรับเรื่อง พญาช้างผู้เสียสละ อย่างที่ได้บอกไปว่าเป็นนิทานชาดกที่จัดเป็น 1 ใน 500 ชาติที่พระพุทธเจ้าเคยได้เสวยชาติ ซึ่งชาดกเรื่องนี้จะเล่าถึงพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งที่ได้ลงมาเกิดเป็นพญาช้างสีลวะ ด้วยความที่พระองค์ทรงบำเพ็ญทานบารมีมานานจึงได้เกิดเป็นพญาช้างร่างใหญ่กำยำผิวขาวเผือกผ่อง มีงวงและงาสวยงามและมีบริวารรายล้อม

Nockacademy web logo 3

ทดลองฟรี!

เข้าใจได้ทันที NockAcademy ไลฟ์สดอันดับ 1 

Nockacademy web logo 3

ทดลองฟรี!

เข้าใจได้ทันที NockAcademy ไลฟ์สดอันดับ 1