สอบเข้าม.4 MWIT อยากสอบติดต้องเตรียมตัวอย่างไร

admin
admin

สารบัญ

Add LINE friends for one click to find article. Add LINE friends for one click to find article.

สอบเข้าม.4 มหิดลวิทยานุสรณ์

สวัสดีค่ะน้อง ๆ ทุกคน ใครที่กำลังหาข้อมูลเพื่อเตรียมตัวสอบเข้า ม.4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์กันอยู่บ้าง?  วันนี้พี่แอดมิน NockAcademy ได้ทำการสรุปขั้นตอนการสมัครและการเตรียมตัวสอบมาให้แล้ว! มีรายละเอียดอะไรบ้างไปดูกันเลย…

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์หรือที่เราเรียนสั้น ๆ ว่า MWIT เป็นโรงเรียนที่บริหารและจัดการการเรียนการสอนในด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โดยมุ่งเน้นไปที่ความเป็นเลิศในวิชาดังกล่าว และค้นหานักเรียนที่มีศักยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สูงเพื่อพัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน ซึ่งช่วงการรับสมัครจะอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปี ผู้ที่ต้องการสมัครสอบต้องมีคุณสมบัติดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้า ม.4

1. เป็นผู้ที่มีความต้องการเข้าเรียนในโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์และต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ละจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง

2. กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าในปีการศึกษาที่เปิดรับสมัคร

3. มีผลการเรียน ตามรายละเอียดดังนี้

  • ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ต้องไม่ต่ำกว่า 3.00
  • ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลนี ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ต้องไม่ต่ำกว่า 3.00
  • ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในรายวิชาคณิตศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ต้องไม่ต่ำกว่า 3.00

4. มีสัญชาติไทยและมีเลขประจำตัวประชาชน

5. ไม่มีโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าศึกษาและการเข้าพักในห้องพักของโรงเรียน

6. มีความขยัน มีความประพฤติที่ดีและมีบุคลิกภาพเหมาะสม

7. สามารถเข้าพักอยู่ในโรงเรียนโดยเป็นลักษณะของโรงเรียนประจำได้ มีความยินดีต่อการปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนในปัจจุบันหรือที่จะกำหนดใช้ในอนาคต

เมื่อเรารู้คุณสมบัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็เริ่มการตรวจสอบตัวเองในเบื้องต้นได้ว่าเราตรงกับคุณสมบัติที่โรงเรียนกำหนดมาทุกข้อหรือไม่ เพราะหากข้อใดข้อหนึ่งไม่ตรงการที่ประกาศไว้จะทำให้เราไม่สามารถสมัครสอบหรือมีสิทธิ์ในการเข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อได้ ดังนั้นต้องตรวจสอบอย่างละเอียดรอบคอบก่อนการตัดสินใจสมัครสอบนะคะ

สำหรับน้อง ๆ ที่ได้ทำการตรวจสอบคุณสมบัติของตัวเองแล้วผ่านหรือครบตามคุณสมบัติที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์กำหนดไว้เรียบร้อบแล้ว ก็ต้องมาดูว่าทางโรงเรียนมีช่วงของการเปิดรับสมัครในช่วงเดือนอะไร เพื่อที่เราจะได้ทำการสมัครสอบได้ตรงตามเวลาที่กำหนดนั้นเองค่ะ

ระยะเวลาที่เปิดรับสมัคร

โดยปกติแล้วโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จะมีช่วงของการเปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในช่วงเดือนสิงหาคมของปีนั้น ๆ (ข้อมูลจากการดูสถิติเดือนที่เปิดรับสมัครย้อนหลังในปีก่อน ๆ ) โดยมีค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคนละ 200 บาท ส่วนผู้ที่มีฐานะยากจนสามารถขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัครสอบได้!

วิธีการสมัครสอบคัดเลือก

ผู้ที่สนใจสมัครสอบสามารถเข้าสู่ระบบได้ที่เว็บไซต์ www.mwit.ac.th

จากนั้นดำเนินการสมัครตามขั้นตอนของเว็บไซต์ โดยเริ่มจากการคลิกที่ “การคัดเลืกนักเรียน” เพื่อเข้าสู่ระบบรับสมัคร เมื่อน้อง ๆ ทำการกรอกข้อมูลหรือดำเนินการตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้วต้องกดยืนยันการสมัครและชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จึงจะถือว่าเราได้ทำการสมัครอย่างสมบูรณ์แล้ว

การแก้ไขข้อมูลหลังจากการยืนยันการสมัครแล้วจะไม่สามารถทำได้ ดังนั้นต้องระวังการกรอกข้อมูลผิดพลาดให้มาก ๆ เลยนะคะ หรือถ้าใครที่ต้องการแก้ไขข้อมูลจริง ๆ สามารถทำได้โดยการยกเลิกการสมัครครั้งก่อนให้เรียบร้อยจึงจะสามารถดำเนินการสมัครในครั้งใหม่ได้

คำเตือน* ผู้ที่สมัครสอบท่านใดที่ใช้ข้อมูลหรือเอกสารที่เป็นเท็จจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกเข้าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์และอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย!

กำหนดการสอบคัดเลือก (รอบแรก)

เมื่อนักเรียนสมัครสอบเป็นที่เรียบร้อยและสมบูรณ์แล้ว จะต้องเข้าสอบคัดเลือกที่สนามสอบตามกำหนด ในวันที่สอบให้นำบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบที่สั่งพิมพ์จากระบบรับสมัครมาด้วย พร้อมกับบัตรประจำตัวนักเรียนหรือบัตรประชาชน (หรือบัตรอื่น ๆ ที่มีรูปถ่ายและออกโดยหน่วยงานราชการไปแสดงต่อคณะกรรมการคุมสอบ) หากน้อง ๆ ไม่ได้เตรียมไปให้ครบเช่นไม่ได้นำบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบไป อาจถูกตัดสิทธิ์และไม่ให้เข้าสอบได้

กระบวนการสอบคัดเลือก

แอดมินต้องขออธิบายคำว่า “รอบแรก” ของ MWIT ก่อนนะคะเผื่อน้อง ๆ คนไหนเข้าใจว่ามีการเปิดรับสมัครรอบสอง อันที่จริงแล้วเราต้องทำการสมัครสอบในช่วงเดือนสิงหาคมก่อน หากเรามีคะแนนหรือผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนดโรงเรียนก็จะทำการประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบในรอบที่สองนั้นเองค่ะ ดังนั้นอย่าเข้าใจผิดนะคะ ใครที่ต้องการเรียนที่นี่จริง ๆ ก็สมัครได้เลย

โดยวิชาที่จะทำการทดสอบก็คือวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ข้อมูลด้านล่างจะเป็นกำหนดการของการเปิดรับสมัครในปีการศึกษา 2567 นะคะ จะมีการจัดการสอบขึ้นในเดือนพฤศจิกายน ดังนั้นน้อง ๆ ต้องเตรียมตัวให้ดีและฝึกสมองไว้ให้พร้อมก่อนสอบ

เนื้อหาที่ออกสอบ

โดยเนื้อหาที่ออกสอบมีดังนี้

  • วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องความฉลาดรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical literacy) โดยประเมินครอบคลุมบริบทในโลกชีวิตจริง อาทิ บริบทส่วนตัว บริบทสังคม การงานอาชีพ เนื้อหาที่เกี่ยวกับกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ที่จะเน้นไปที่การคิดวิธีให้ออกมาในรูปแบบคณิตศาสตร์ ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ในการตีความและแปลความเพื่อประเมินผลลัพธ์มาตอบปัญหาในชีวิตจริง
  • วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องความฉลาดรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific literacy) โดยประเมินครอบคลุมใน 3 ด้าน ได้แก่ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ทักษะทางวิทยาศาสตร์และเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์

น้อง ๆ ไม่ต้องกังวลว่าเนื้อหาที่ออกสอบจะไม่สามารถคาดเดาได้เพราะว่าเนื้อหาที่ออกสอบจะเป็นเนื้อหาในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ของมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 รวมกัน 4 ภาคเรียน ดังนั้นน้อง ๆ สามารถเตรียมตัวอ่านทบทวนได้เลย

ประกาศผลการสอบคัดเลือก (รอบแรก)

โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรกจำนวน 600 คน

  • โดยการเรียงลำดับคะแนน T-Score รวมทั้ง 2 วิชาจากมากไปน้อย และทั้งวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์จะต้องได้เปอร์เซ็นต์ไทล์ (percentile) ไม่ต่ำกว่า 55 ของผู้เข้าสอบทั้งหมด
  • การประกาศผลสอบรอบแรกจะประกาศภายในเดือนธันวาคม ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ www.mwith.ac.th

กำหนดการสอบคัดเลือก (รอบสอง)

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จะมีกำหนดการสอบคัดเลือกรอบ 2 ในช่วงเดือนมกราคม การพิจารณาผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ปี 4 ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จะพิจารณาจากคะแนนสอบของนักเรียนในรอบที่สองเท่านั้น

อยากสอบติดทำอย่างไร

การเตรียมตัวที่ดีเป็นสิ่งสำคัญ!

น้อง ๆ ที่ค้นพบเป้าหมายของตัวเองได้เร็วก็จะสามารถเตรียมตัวได้เร็วและมีประสิทธิภาพมากกว่า เมื่อเราทราบเป้าหมายของเราแล้วก็ลุยได้เลย ถ้าไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นเรียนเพื่อเตรียมตัวสอบอย่างไร พี่แอดมินแนะนำว่าเริ่มจากการประเมินความรู้ของตัวเองว่าเรามีความรู้ความเข้าใจมากน้อยขนาดไหนในรายวิชาที่เราจะทำการสอบ

ลองทำแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้มากขึ้นและหนักขึ้น บางครั้งการเข้าใจแบบท่องจำมาอาจจะไม่ช่วยเท่าไหร่นักเพราะข้อสอบของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จะเน้นการคิดและการพลิกแพลงโจทย์ให้เข้ากับสถานการณ์ที่เชื่อมโยงกับบริบทต่าง ๆ ดังนั้นเราต้องพยายามหาโจทย์ที่เราสามารถใช้ในการประยุกต์ได้

หรืออาจจะใช้ตัวช่วยในการเตรียมตัวสอบอย่างการไปเรียนเพิ่มเติมในสถาบัน เพราะคุณครูหรือติวเตอร์จะมีเทคนิคต่าง ๆ ที่ทำให้เราเข้าใจโจทย์และวิธีคิดมากขึ้น และอาจจะทำให้เข้าใจได้ง่ายกว่าการเรียนด้วยตัวเอง วันนี้พี่แอดมินจะแนะนำน้อง ๆ ให้รู้จักกับ NockAcademy แอปพลิเคชันไลฟ์สอนสดอันดับ 1! ที่จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับน้อง ๆ ที่ต้องการตัวช่วยในการติว ในราคาสบายกระเป๋า ในราคาหลักร้อยต่อเดือนเท่านั้น!

ติวสอบเข้า MWIT กับ NockAcademy

น้อง ๆ จะสามารถเรียนกับติวเตอร์ระดับเกียรตินิยม จากมหาวิทยาลัยชั้นนำได้เลยทันที ที่สมัครเรียนกับ NockAcademy โดยคุณครูของเราเป็นผู้ที่เชียวชาญทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ อย่างครูเจ๊หนุ่มและครูนนท์ที่จะนำโจทย์ปัญหาและแนวข้อสอบเข้ามาเฉลยและตีโจทย์เพื่อสอดแทรกเทคนิคในการทำข้อสอบให้ได้คะแนนเพิ่มอีกด้วย

รายละเอียดของการสมัครเรียนกับ NockAcademy และตัวอย่างการเรียนการสอน สามารถกดได้ที่นี่เลย NockAcademy ไลฟ์สอนสดอันดับ 1!

NockAcademy คือโรงเรียนออนไลน์สำหรับเด็ก โดยแอปฯ และเว็บไซต์ นักเรียนสามารถเรียนรู้ผ่านคลิปบทเรียนวิชา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย
มากไปกว่านั้น เรายังมีคอร์สเรียนออนไลน์ การสอนพิเศษ การติวนอกสถานที่โดยติวเตอร์ที่แน่นไปด้วยความรู้ อีกด้วย

Add LINE friends for one click to find article. Add LINE friends for one click to find article.
ครูผู้สอน NockAcademy

แค่ 10 นาที ก็เข้าใจได้

สามารถดูคลิปบทเรียนวิชา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย ที่มีมากกว่า 2,000+ คลิป และยังสามารถทำแบบทดสอบที่มีมากกว่า 4000+ ข้อ

แนะนำ

แชร์

สำนวนไทยที่เราควรรู้ และตัวอย่างการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

น้อง ๆ เคยเป็นกันหรือเปล่าคะ เวลาที่อยากจะพูดอะไรสักอย่างแต่มันช่างยาวเหลือเกิน กว่าจะพูดออกมาหมดนอกจากคนฟังจะเบื่อแล้วยังอาจทำให้เขาไม่สนใจคำพูดของเราเลยก็เป็นไปได้ เพราะอย่างนั้นแหละค่ะในภาษาไทยของเราจึงต้องมีสิ่งที่เรียกว่าสำนวนขึ้นมาเพื่อใช้บอกเล่าเรื่องราวที่ถูกกลั่นกรองออกมาจนได้คำที่สละสลวย รวมใจความยาว ๆ ให้สั้นลง ทำให้เราไม่ต้องพูดอะไรให้ยืดยาวอีกต่อไป บทเรียนในวันนี้จะพาน้อง ๆ ไปทบทวนความรู้เรื่อง สำนวนไทย รวมถึงตัวอย่างสำนวนน่ารู้ในชีวิตประจำวันเพิ่มเติมด้วยค่ะ จะมีอะไรบ้างนั้น ไปดูกันเลย   ความหมายและลักษณะของ สำนวนไทย   สำนวน หมายถึง ถ้อยคำหรือสำนวนพูดหรือเขียนที่มีความหมายไม่ตรงกับรากศัพท์หรือตรงไปตรงมาตามพจนานุกรม แต่เป็นถ้อยคำที่มีความหมายเป็นอย่างอื่น

3 ขั้นตอนการเขียนโครงงานอย่างง่ายที่ไม่ว่าใครก็ทำได้

ในเมื่อมีการเขียนรายงานแล้วทำไมถึงยังต้องมีการเขียนโครงงาน? น้อง ๆ เคยสงสัยไหมคะว่า การเขียนโครงงาน นั้นไม่เหมือนกับรายงานทั่วไปอย่างไร มีองค์ประกอบและขั้นตอนการเขียนอย่างไร ถ้าอยากรู้แล้วเราไปเรียนรู้เรื่องนี้พร้อมกันเลยนะคะ   โครงงานคืออะไร   โครงงานเป็นกิจกรรมที่เน้นกระบวนการโดยผู้เรียนจะเป็นผู้คิดค้น วางแผน ลงมือปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ อาศัยเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติ เพื่อให้โครงงานสำเร็จภายใต้คำแนะนำ การกระตุ้นความคิด กระตุ้นการทำงานของครูผู้สอนหรือผู้เชี่ยวชาญ ตั้งแต่คิดสร้างโครงงาน ลงมือปฏิบัติ ไปจนถึงประเมินผล   ความสำคัญของโครงงาน    

เรียนรู้เรื่อง Present Tense โดยมีคำบอกเวลา และเเต่งประโยคให้เข้ากับคำศัพท์เรื่องสถานที่ต่�

เรียนรู้เรื่อง Present Tense โดยมีคำบอกเวลา และเเต่งประโยคให้เข้ากับคำศัพท์เรื่องสถานที่ต่างๆ

สวัสดีนักเรียนชั้นม.5 ที่น่ารักทุกคน วันนี้เราจะไปดูวิธีการบอกข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ  “เรื่อง Present Tense โดยมีคำบอกเวลา และเเต่งประโยคให้เข้ากับคำศัพท์เรื่องสถานที่ต่างๆ” พร้อมทั้งตัวอย่างสถานการณ์ใกล้ตัวกันค่ะ ไปลุยกันโลดเด้อ Let’s go!   ทบทวน Present Simple Tense     Present แปลว่า ปัจจุบัน ดังนั้น Present Simple

like love enjoy ving

การแนะนำตัวเองและให้ข้อมูลโดยใช้ “Like”, “Love”, และ “Enjoy”

สวัสดีน้องๆ ม. 1 ทุกคนนะครับ คราวที่แล้วเราได้อ่านเรื่องการใช้ประโยคคำสั่ง ขอร้อง และคำแนะนำกันไปแล้ว วันนี้เราจะมาดูวิธีการแนะนำตัวเอง และให้ข้อมูลคร่าวๆ เกี่ยวกับตัวเราแบบง่ายๆ กันครับ

ศึกษา นิทานเวตาล เรื่องที่10 และคุณค่าที่ซ่อนอยู่ในเรื่อง

​ นิทานเวตาล เป็นนิทานเรื่องเล่าที่แฝงไปด้วยคุณค่าและคติธรรมมากมาย หากแต่เต็มไปด้วยคุณค่า สำหรับฉบับแปลไทยของกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์มีด้วยกัน 10 เรื่อง เรื่องที่อยู่ในแบบเรียนภาษาไทย คือเรื่องสุดท้าย ดังนั้นบทเรียนในวันนี้จะพาน้อง ๆ ไปทำความรู้จักกับตัวบทเด่น ๆ ที่น่าสนใจในนิทานเรื่องนี้เพื่อถอดความหมายและศึกษาคุณค่าทั้งด้านวรรณศิลป์ ด้านเนื้อหา และข้อคิดที่ได้จากเรื่อง ถ้าพร้อมแล้วไปเรียนรู้เรื่องนี้ด้วยเลยค่ะ   ตัวบทเด่นใน นิทานเวตาล เรื่องที่10   บทที่ 1  

โคลงโสฬสไตรยางค์

โคลงโสฬสไตรยางค์ โคลงสุภาษิตผลงานพระราชนิพนธ์ในร.5

  โคลงโสฬสไตรยางค์ เป็นโคลงสุภาษิต ผลงานพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บทเรียนภาษาไทยในวันนี้จะพาน้อง ๆ ไปทำความรู้จักกับวรรณคดีที่เปี่ยมไปด้วยคุณค่าและข้อคิดสอนใจมากมาย ถ้าอยากรู้แล้วว่ามีเนื้อหาอะไรและมีข้อคิดอย่างไรบ้าง เราก็ไปเรียนรู้เรื่องนี้พร้อม ๆ กันเลยค่ะ   ประวัติความเป็นมา     โคลงโสฬสไตรยางค์ (พ.ศ. 2423) เป็นโคลงสุภาษิต บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จเพราะจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เดิมเป็นภาษาอังกฤษ จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กวีในพระราชสำนักแปลและประพันธ์โคลงเป็นภาษาไทย โดยพระองค์ได้ทรงตรวจแก้และทรงพระราชนิพนธ์โคลงบทนำด้วย

โลโก้ NockAcademy

ทดลองฟรี!

เข้าใจได้ทันที NockAcademy ไลฟ์สดอันดับ 1 

โลโก้ NockAcademy

ทดลองฟรี!

เข้าใจได้ทันที NockAcademy ไลฟ์สดอันดับ 1