เขียนแนะนำความรู้อย่างไรให้น่าอ่าน แค่ทำตามหลักการต่อไปนี้

การเขียนแนะนำความรู้

สารบัญ

Add LINE friends for one click to find article. Add LINE friends for one click to find article.

บทนำ

สวัสดีน้อง ๆ ทุกคน ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนภาษาไทย วันนี้เราได้เตรียมสาระความรู้เกี่ยวกับหลักการเขียนมาให้น้อง ๆ ได้นำไปใช้ประโยชน์กัน โดยเนื้อหาที่เราจะมาเรียนในวันนี้จะเป็นเรื่องของการเขียนเพื่อแนะนำความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้อ่าน ซึ่งเราจะมาทำความเข้าใจหลักการง่าย ๆ ที่จะนำไปใช้ในการเขียนให้ความรู้ผู้อื่น โดยที่น้อง ๆ สามารถนำไปใช้ในการเรียนวิชาอื่น ๆ ได้ หรือใช้กับการเรียนในระดับที่สูงขึ้นได้เลย เป็นพื้นฐานการเขียนที่เด็ก ๆ ทุกคนควรได้รับการฝึกฝนจะได้นำไปเขียนได้อย่างถูกต้อง ถ้าพร้อมแล้วเราไปเข้าสู่บทเรียนวันนี้กันเลยดีกว่า

 

การเขียนแนะนำความรู้

 

การเขียนแนะนำความรู้ คืออะไร

การเขียนแนะนำ คือ การเขียน หรือบรรยายเพื่อบอกข้อปฏิบัติ ข้อควรรู้ วิธีใช้ หรือวิธีทำ ซึ่งจะช่วยสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ผู้อ่าน ถือเป็นรูปแบบการเขียนที่ให้ประโยชน์มาก ๆ

ลักษณะของการเขียนแนะนำความรู้

สำหรับการเขียนแนะนำที่น้อง ๆ หลายคนอาจจะเคยได้เรียนนั้นสามารถเขียนได้ในหลายลักษณะทั้งใช้แนะนำตัว แนะนำสถานที่ หรือแนะนำผู้อื่นให้รู้จักกับบางสิ่งบางอย่าง เช่นเดียวกับในเนื้อหาวันนี้เราจะมาเรียนรู้ลักษณะของการเขียนแนะนำความรู้ที่สามารถแบ่งแยกย่อยออกมาได้ถึง 5 ลักษณะ ซึ่งเราจะมาทำความเข้าใจกันว่าเราจะสามารถเขียนแนะนำความรู้ออกมาในลักษณะใดได้บ้าง

     1) แนะนำวิธีการใช้

การเขียนในรูปแบบแรกจะเป็นลักษณะการเขียนเพื่อบอกวิธีใช้ ซึ่งเราอาจจะเห็นได้ตามฉลากของใช้ เครื่องอำนวยความสะดวก เครื่องครัว หรือเขียนติดไว้ท้ายขวดครีม สกินแคร์ เครื่องสำอางต่าง ๆ เพื่อชี้แนะ หรืออธิบายวิธีการใช้ของสิ่งนั้น มีทั้งในรูปแบบบรรยายยาว ๆ และเขียนแบบเป็นขั้นเป็นตอน เรามาดูตัวอย่างการเขียนประเภทนี้กันเลยดีกว่า

 

การเขียนแนะนำความรู้

     

     2) แนะนำแนวทาง

ต่อมาเป็นการเขียนแนะนำในลักษณะที่ให้แนวทางในการปฏิบัติ แนวทางในการป้องกัน รักษา หรือบอกถึงแนวทางที่ให้ผู้อ่านได้นำไปปฏิบัติตามกันได้อย่างถูกต้อง ถูกวิธี น้อง ๆ จะเห็นลักษณะการเขียนแบบนี้บ่อย ๆ ตามหนังสือ หรืออินเทอร์เน็ตที่ผู้รู้
ผู้เชี่ยวชาญต้องการจะให้แนวทางกับน้อง ๆ ในบางเรื่อง เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างเพื่อเพิ่มความเข้าใจกัน

 

การเขียนแนะนำความรู้

 

     3) แนะนำข้อบ่งใช้

สำหรับการเขียนแนะนำความรู้ในลักษณะต่อมาน้อง ๆ อาจจะเคยเห็นตามฉลากของยา หรือผลิตภัณฑ์ที่ต้องมีการระบุข้อบ่งใช้ หรือข้อแนะนำสำหรับผู้ใช้ยา ให้เราสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้องปลอดภัย

 

การเขียนแนะนำความรู้

 

       4) แนะนำหลักการ

การเขียนแนะนำแบบสุดท้ายเป็นการให้ความรู้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน ให้หลักการในการทำสิ่งต่าง ๆ เช่นวันนี้ที่เราได้มาเรียนรู้หลักการเขียนแนะนำความรู้ซึ่งก็จัดอยู่ในข้อนี้เหมือนกัน ถ้าน้อง ๆ ทำตามหลักการเหล่านี้ก็จะช่วยให้เขียนได้ดีขึ้น

หลักการเขียนแนะนำความรู้

หลังจากที่น้อง ๆ ได้ทำความเข้าใจในส่วนของลักษณะการเขียนแนะนำความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ไปแล้ว เราก็ควรจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการง่าย ๆ ที่ทุกคนสามารถนำไปใช้ในการเขียนแนะนำความรู้ให้คนอื่นได้

  1. ใช้ภาษาเขียนที่เข้าใจง่าย ได้ใจความเพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ง่าย ๆ โดยไม่ต้องอ่านยาว ๆ
  2. ใช้ถ้อยคำให้สุภาพ นุ่มนวล ไม่หยาบคาย หรือเป็นภาษาปากมากเกินไป เพราะไม่เหมาะกับการนำมาเขียนให้ความรู้
  3. นำเสนอด้วยวิธีที่หลากหลายเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้อ่าน เช่น การนำเสนอวิธีออกกำลังกายง่าย ๆ ด้วยการเดิน การวิ่ง การเต้นแอโรบิก หรือการปั่นจักรยาน
  4. ใช้การยกตัวอย่างประกอบเพื่อช่วยให้เราไม่ต้องใช้การอธิบายที่ยืดยาว เพียงแค่ยกตัวอย่างประกอบเนื้อหาที่ต้องการจะแนะนำก็ทำให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่าย ๆ

บทส่งท้าย

สำหรับเนื้อหาสาระที่เราเอามาฝากน้อง ๆ ในวันนี้เชื่อว่าถ้าได้เรียนแล้วก็จะสามารถเขียนแนะนำความรู้ต่าง ๆ ให้กับคนอื่นได้อย่างถูกต้อง และน่าอ่านมากขึ้น ทักษะการเขียนนั้นเป็นสิ่งที่น้อง ๆ ต้องใช้การฝึกฝนบ่อย ๆ ดังนั้น ถ้าน้อง ๆ มีเวลาอย่าลืมฝึกเขียนแนะนำความรู้ในเรืื่องที่เราสนใจกันด้วย แต่สิ่งสำคัญคือต้องศึกษาเรื่องนั้นมาให้ดี และต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องด้วย ส่วนน้อง ๆ คนไหนที่ต้องการจะเรียนรู้เรื่องนี้เพิ่มเติม หรืออยากทบทวนเนื้อหาสามารถเข้าไปดูครูอุ้มสอนในคลิปด้านล่างนี้ได้เลย

 

NockAcademy คือโรงเรียนออนไลน์สำหรับเด็ก โดยแอปฯ และเว็บไซต์ นักเรียนสามารถเรียนรู้ผ่านคลิปบทเรียนวิชา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย
มากไปกว่านั้น เรายังมีคอร์สเรียนออนไลน์ การสอนพิเศษ การติวนอกสถานที่โดยติวเตอร์ที่แน่นไปด้วยความรู้ อีกด้วย

Add LINE friends for one click to find article. Add LINE friends for one click to find article.
ครูผู้สอน NockAcademy

แค่ 10 นาที ก็เข้าใจได้

สามารถดูคลิปบทเรียนวิชา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย ที่มีมากกว่า 2,000+ คลิป และยังสามารถทำแบบทดสอบที่มีมากกว่า 4000+ ข้อ

แนะนำ

แชร์

การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร บทความนี้ได้รวบรวมความรู้เรื่อง การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร  โดยการเลือกกำจัดตัวแปรใดตัวแปรหนึ่ง(x) เมื่อเลือกกำจัด x จะได้ค่า y แล้วนำค่าของตัวแปร(y) มาแทนค่าในสมการเพื่อหาค่าของตัวแปรอีกหนึ่งตัวแปร (x) ซึ่งก่อนที่จะเรียนเรื่องนี้ น้องๆสามารถศึกษาเรื่อง การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร โดยใช้กราฟ เพิ่มเติมได้ที่  ⇒⇒ การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร โดยใช้กราฟ ⇐⇐ ให้ a, b, c, d, e และ

จำนวนจริงในรูปกรณฑ์ และเลขยกกำลัง

จำนวนจริงในรูปกรณฑ์ จำนวนจริงในรูปกรณฑ์ หรือราก เขียนแทนด้วย อ่านว่า รากที่ n ของ x หรือ กรณฑ์ที่ n ของ x เราจะบอกว่า จำนวนจริง a เป็นรากที่ n ของ x ก็ต่อเมื่อ เช่น 2 เป็นรากที่

โจทย์ปัญหาการหารทศนิยม

บทความนี้เป็นเรื่องการวิเคราห์โจทย์ปัญหาการหารทศนิยม ซึ่งโจทย์ที่นำมาเป็นตัวอย่างจะประกอบด้วยการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา การเขียนประโยคสัญลักษณ์ รวมไปถึงการสดงวิธีทำ หวังว่าน้องๆจะสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ได้จริงกับโจทย์ปัญหาในห้องเรียน

Compound sentences Profile

ประโยคความรวม (Compound Sentence)

  สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นม.2 ที่น่ารักทุกคน เจอกันอีกแล้วจร้ากับไวยากรณ์การเขียนภาษาอังกฤษและวันนี้ครูจะพาไปดูเทคนิคการการใช้ประโยคความรวมในภาษาอังกฤษกันค่ะ ซึ่งเป็นไม้เบื่อไม้เมามากกับคนที่ไม่ชอบเขียน  ครูเอาใจช่วยทุกคนค่า ไปลุยกันเลย     ประโยคความรวม (Compound Sentence)   ประโยคความรวม ภาษาอังกฤษคือ Compound Sentence อ่านว่า เคิมพาวดฺ เซนเท่นสฺ เป็นประโยคที่ประกอบด้วยประโยคความเดียวอย่างน้อย 2 ประโยคโดยมีคำเชื่อมระหว่างประโยค เช่น for,

พาราโบลา

พาราโบลา

พาราโบลา พาราโบลา คือเซตของจุดบนระนาบมีระยะห่างจากจุดโฟกัส (focus) เท่ากับระยะห่างจากเส้นไดเรกตริกซ์ (directrix) พาราโบลาที่มีจุดยอดอยู่ที่จุดกำเนิด กราฟของพาราโบลาจะมีลักษณะคล้ายระฆัง ตอนม.3 น้องๆเคยเห็นทั้งพาราโบลาหงายและคว่ำแล้ว แต่ในบทความนี้น้องๆจะได้รู้จักกับพาราโบลาตะแคงซ้ายและขวา สามารถเขียนเป็นตารางให้เข้าใจง่ายๆได้ดังนี้ ข้อสังเกต  จะเห็นว่าถ้าแกนสมมาตรคือแกน y รูปแบบสมการของพาราโบลา y จะมีเลขชี้กำลังเป็น 1  สมการเส้นไดเรกตริกซ์ก็จะเกี่ยวข้องกับ y เช่นเดียวกับแกนสมมาตรเป็นแกน x รูปแบบสมการของพาราโบลา x

เรียนรู้สำนวนไทยที่เกี่ยวกับสัตว์

จากที่เราได้เรียนรู้ในเรื่องของสำนวนกันมามากแล้ว ไม่ว่าจะเป็นความหมาย ที่มา ลักษณะ ความสำคัญ หรือคุณค่า รวมไปถึงตัวอย่างสำนวนไทยน่ารู้ที่เราได้ยกมาแล้วอธิบายความหมาย แต่น้อง ๆ สังเกตไหมคะว่า สำนวนไทยมีหลายสำนวนเลยที่มักจะเกี่ยวข้องกับสัตว์ สำนวนไทยที่เกี่ยวกับสัตว์ ไม่ได้มีขึ้นเพื่อกล่าวถึงสัตว์ตรง ๆ แต่เป็นการนำสัตว์มาเปรียบเทียบกับคน บทเรียนในวันนี้ จะพาน้อง ๆ ไปเรียนรู้กันว่าสัตว์แต่ละชนิดแทนพฤติกรรมไหนของคน และจะมีสำนวนใดบ้างที่เราควรรู้ ถ้าพร้อมแล้ว ไปดูกันเลยค่ะ   สำนวนไทยที่เกี่ยวกับสัตว์  

โลโก้ NockAcademy

ทดลองฟรี!

เข้าใจได้ทันที NockAcademy ไลฟ์สดอันดับ 1 

โลโก้ NockAcademy

ทดลองฟรี!

เข้าใจได้ทันที NockAcademy ไลฟ์สดอันดับ 1