เตรียมสอบปลายภาค ครั้งนี้ต้องได้เต็ม ม.1 ตอนที่ 1
  • + คณิตศาสตร์ (พื้นฐาน)
  • + ม. 1
  • + ครูดาว

เตรียมสอบปลายภาค ครั้งนี้ต้องได้เต็ม ม.1 ตอนที่ 1

11 September 2023

ดูวีดีโอ