ติวเตรียมติด MWIT จภ. วมว. ตอนที่ 10
  • + คณิตศาสตร์ (พื้นฐาน)
  • + ม. 3
  • + ครูเจ๊หนุ่ม

ติวเตรียมติด MWIT จภ. วมว. ตอนที่ 10

30 August 2023

ตอนที่ 10 จำนวนเฉพาะสัมพัทธ์ จำนวนเต็ม และค่าฐานนิยม

ดูวีดีโอ