เตรียมพร้อมสู้มิดเทอมกับพี่นนท์ ระดับชั้น ม.3 ตอนที่ 1
  • + วิทยาศาสตร์
  • + ม. 3
  • + ครูนนท์

เตรียมพร้อมสู้มิดเทอมกับพี่นนท์ ระดับชั้น ม.3 ตอนที่ 1

18 July 2023

ตอนที่ 1 พันธุศาสตร์

ดูวีดีโอ