เตรียมพร้อมสอบกลางภาค ม.2 ตอนที่ 1
  • + คณิตศาสตร์ (พื้นฐาน)
  • + ม. 2
  • + ครูเจ๊หนุ่ม

เตรียมพร้อมสอบกลางภาค ม.2 ตอนที่ 1

5 July 2023

ตอนที่ 1 ทฤษฎีบทพีทาโกรัส

ดูวีดีโอ