เตรียมพร้อมสู้มิดเทอมกับพี่นนท์ ระดับชั้นม.1 ตอนที่ 1
  • + วิทยาศาสตร์
  • + ม. 1
  • + ครูนนท์

เตรียมพร้อมสู้มิดเทอมกับพี่นนท์ ระดับชั้นม.1 ตอนที่ 1

4 July 2023

ตอนที่ 1 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ดูวีดีโอ