เตรียมสอบกลางภาค ครั้งนี้ต้องได้เต็ม ป.6 ตอนที่ 1
  • + คณิตศาสตร์ (พื้นฐาน)
  • + ป. 6
  • + ครูดาว

เตรียมสอบกลางภาค ครั้งนี้ต้องได้เต็ม ป.6 ตอนที่ 1

4 July 2023

ตอนที่ 1 ตัวประกอบ

ดูวีดีโอ