เจาะลึกคณิตศาสตร์ ม.2 เทอม 1 ตอนที่ 1
  • + คณิตศาสตร์ (พื้นฐาน)
  • + ม. 2
  • + ครูเจ๊หนุ่ม

เจาะลึกคณิตศาสตร์ ม.2 เทอม 1 ตอนที่ 1

24 May 2023

ตอนที่ 1 การหาด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก

ดูวีดีโอ