เปิดโปงเนื้อหาภาษาอังกฤษ ป.5 เทอม 1 ตอนที่ 1
  • + ภาษาอังกฤษ
  • + ป. 5
  • + ครูกรีซ

เปิดโปงเนื้อหาภาษาอังกฤษ ป.5 เทอม 1 ตอนที่ 1

17 May 2023

ตอนที่ 1 Present Perfect vs Past Simple

ดูวีดีโอ