เรื่องที่ควรรู้ก่อนเรียนเนื้อหาและก่อนเรียนการทดลองในเทอม 1 ตอนที่ 15 (summer course)
  • + วิทยาศาสตร์
  • + ครูนนท์

เรื่องที่ควรรู้ก่อนเรียนเนื้อหาและก่อนเรียนการทดลองในเทอม 1 ตอนที่ 15 (summer course)

13 May 2023

ตอนที่ 15 ระบบสุริยะ

ดูวีดีโอ