เรื่องที่ต้องเข้าใจก่อนขึ้นเทอม1 ตอนที่ 2 (summer course)
  • + ภาษาอังกฤษ
  • + ครูกรีซ

เรื่องที่ต้องเข้าใจก่อนขึ้นเทอม1 ตอนที่ 2 (summer course)

12 May 2023

ตอนที่ 2 Tenses

ดูวีดีโอ