เรื่องที่ต้องเข้าใจก่อนขึ้นเทอม1 ตอนที่1 (summer course)
  • + ภาษาอังกฤษ
  • + ครูกรีซ

เรื่องที่ต้องเข้าใจก่อนขึ้นเทอม1 ตอนที่1 (summer course)

10 May 2023

ตอนที่1 Tenses

ดูวีดีโอ