เรื่องที่ควรรู้ก่อนเรียนเนื้อหาและก่อนเรียนการทดลองในเทอม 1 ตอนที่ 8 (summer course)
  • + วิทยาศาสตร์
  • + ครูนนท์

เรื่องที่ควรรู้ก่อนเรียนเนื้อหาและก่อนเรียนการทดลองในเทอม 1 ตอนที่ 8 (summer course)

9 May 2023

ตอนที่ 8 เนื้อหาเกี่ยวกับคลื่น

ดูวีดีโอ