เรื่องที่ควรรู้ก่อนเรียนเนื้อหาและก่อนเรียนการทดลองในเทอม 1 ตอนที่ 5 (summer course)
  • + วิทยาศาสตร์
  • + ครูนนท์

เรื่องที่ควรรู้ก่อนเรียนเนื้อหาและก่อนเรียนการทดลองในเทอม 1 ตอนที่ 5 (summer course)

2 May 2023

ตอนที่ 7 เนื้อหาเกี่ยวกับเสียง

ดูวีดีโอ