เรื่องที่ควรรู้ก่อนเรียนเนื้อหาและก่อนเรียนการทดลองในเทอม 1 ตอนที่ 2 (summer course)
  • + วิทยาศาสตร์
  • + ม. 2
  • + ครูนนท์

เรื่องที่ควรรู้ก่อนเรียนเนื้อหาและก่อนเรียนการทดลองในเทอม 1 ตอนที่ 2 (summer course)

25 March 2023

ตอนที่ 3 เนื้อหาเกี่ยวกับจิตวิทยาศาสตร์และสารละลาย

ดูวีดีโอ