บทสนทนาที่มักออกสอบ (ตอนที่ 3) (summer course)
  • + ภาษาอังกฤษ
  • + ครูกรีซ

บทสนทนาที่มักออกสอบ (ตอนที่ 3) (summer course)

22 March 2023

ตอนที่ 3 Asking and offering help

ดูวีดีโอ