จำนวนเต็ม (summer course)
  • + คณิตศาสตร์ (พื้นฐาน)
  • + ม.1
  • + ครูดาว

จำนวนเต็ม (summer course)

20 March 2023

โจทย์ข้อ 1-7 มาในเรื่องจำนวนเต็ม พร้อมทริคและสูตรลัดต่างๆมากมาย

ดูวีดีโอ