เรื่องที่ควรรู้ก่อนเรียนเนื้อหาและก่อนเรียนการทดลองในเทอม 1 ตอนที่ 1 (summer course)
  • + วิทยาศาสตร์
  • + ครูนนท์

เรื่องที่ควรรู้ก่อนเรียนเนื้อหาและก่อนเรียนการทดลองในเทอม 1 ตอนที่ 1 (summer course)

18 March 2023

ตอนที่ 1 เนื้อหาเกี่ยวกับทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ดูวีดีโอ