บทสนทนาที่มักออกสอบ (ตอนที่ 2) (summer course)
  • + ภาษาอังกฤษ
  • + ครูกรีซ

บทสนทนาที่มักออกสอบ (ตอนที่ 2) (summer course)

17 March 2023

ตอนที่ 2 Meeting new people

ดูวีดีโอ