บทสนทนาที่มักออกสอบ (ตอนที่ 1) (summer course)
  • + ภาษาอังกฤษ
  • + ครูกรีซ

บทสนทนาที่มักออกสอบ (ตอนที่ 1) (summer course)

15 March 2023

ตอนที่ 1 Greetings&Farewell

ดูวีดีโอ