เตรียมสอบเข้า ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดม ตอนที่ 21
  • + คณิตศาสตร์ (พื้นฐาน)
  • + ครูเจ๊หนุ่ม

เตรียมสอบเข้า ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดม ตอนที่ 21

1 March 2023

เตรียมสอบเข้า ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดม ตอนที่ 21 ตะลุยโจทย์ทั้งหมด 5 ข้อ เน้นๆในเรื่องเศษส่วน การถอดรูทและการหาปริมาตร พร้อมสูตรลัดและวิธีการแก้โจทย์มากมาย

ดูวีดีโอ