เตรียมสอบเข้าม.4 โรงเรียนชื่อดัง ตอนที่ 14
  • + ภาษาไทย
  • + ครูอุ้ม

เตรียมสอบเข้าม.4 โรงเรียนชื่อดัง ตอนที่ 14

3 March 2023

เตรียมสอบเข้าม.4 โรงเรียนชื่อดัง ตอนที่ 14 ประกอบไปด้วยเรื่อง ลักษณนาม การใช้คำต่างๆ การใช้ภาพพจน์ คำถามเชิงวาทศิลป์ และการวิเคราะห์บทประพันธ์

ดูวีดีโอ