เตรียมสอบเข้าม.4 โรงเรียนชื่อดัง ตอนที่ 11
  • + ภาษาไทย
  • + ครูอุ้ม

เตรียมสอบเข้าม.4 โรงเรียนชื่อดัง ตอนที่ 11

10 February 2023

เตรียมสอบเข้าม.4 โรงเรียนชื่อดัง ตอนที่ 11 ประกอบไปด้วยเรื่อง ภาษาระดับทางการ คำประสม และการวิเคราะห์คำประพันธ์

ดูวีดีโอ