เตรียมสอบเข้า ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดม ตอนที่ 16
  • + คณิตศาสตร์ (พื้นฐาน)
  • + ครูเจ๊หนุ่ม

เตรียมสอบเข้า ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดม ตอนที่ 16

9 February 2023

เตรียมสอบเข้า ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดม ตอนที่ 16 ตะลุยโจทย์ทั้งหมด 5 ข้อ เน้นๆในเรื่องการหาค่าพื้นที่สี่เหลี่ยม ทฤษฎีวงกลม และปริมาตรของลูกบาศก์ พร้อมสูตรลัดและวิธีการแก้โจทย์มากมาย

ดูวีดีโอ