เตรียมสอบกลางภาคคณิตศาสตร์ ม.3 เทอม 2 ตอนที่ 1
  • + คณิตศาสตร์ (พื้นฐาน)
  • + ม. 3
  • + ครูเจ๊หนุ่ม

เตรียมสอบกลางภาคคณิตศาสตร์ ม.3 เทอม 2 ตอนที่ 1

15 December 2022

เนื้อหาในการติวสอบกลางภาค ม.3 ตอนที่ 1 ออกสอบเรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร มีทั้งโจทย์ตัวเลขและโจทย์ปัญหาต้องอาศัยการวิเคราะห์ ตีความหมายให้แปลงเป็นสมการ ซึ่งถูกสรุปและและมีตะลุยข้อสอบอย่างครบถ้วน

ดูวีดีโอ