เตรียมสอบกลางภาคภาษาไทย ม.3 เทอม 2 ตอนที่ 1
  • + ภาษาไทย
  • + ม. 3
  • + ครูอุ้ม

เตรียมสอบกลางภาคภาษาไทย ม.3 เทอม 2 ตอนที่ 1

15 December 2022

เตรียมสอบกลางภาค เทอม 2 ตอนที่ 1 ประกอบไปด้วยเรื่อง โคลงสี่สุภาพ การวิเคราะห์จุดประสงค์ผู้เขียน การหาประเด็นสำคัญของเรื่องที่อ่าน การใช้ตัวการันต์

ดูวีดีโอ