เตรียมสอบกลางภาคคณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 2 ตอนที่ 2
  • + คณิตศาสตร์ (พื้นฐาน)
  • + ม. 1
  • + ครูดาว

เตรียมสอบกลางภาคคณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 2 ตอนที่ 2

13 December 2022

บทเรียนนี้เป็นการติวสอบกลางภาค ม.1 เทอม 2 ตอนที่ 2 เรื่อง กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น และสถิติ มาฝึกตะลุยโจทย์เพื่อเตรียมพร้อมก่อนสอบจริงกัน

ดูวีดีโอ