เตรียมสอบกลางภาคภาษาไทย ม.1 เทอม 2
  • + ภาษาไทย
  • + ม. 1
  • + ครูอุ้ม

เตรียมสอบกลางภาคภาษาไทย ม.1 เทอม 2

8 December 2022

เตรียมสอบกลางภาค ม.1 ประกอบไปด้วยเรื่อง การเขียนจดหมาย มาตราตัวสะกด ระดับภาษา และวรรณคดีเรื่อง กาพย์พระไชยสุริยา

ดูวีดีโอ