เตรียมสอบกลางภาคคณิตศาสตร์ ม.2 เทอม 2 ตอนที่ 1
  • + คณิตศาสตร์ (พื้นฐาน)
  • + ม. 2
  • + ครูเจ๊หนุ่ม

เตรียมสอบกลางภาคคณิตศาสตร์ ม.2 เทอม 2 ตอนที่ 1

7 December 2022

เนื้อหาในการติวสอบกลางภาค ม.2 ตอนที่ 1 ออกสอบเรื่อง สถิติ ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนทางสถิติ รวมถึงค่ากลางของข้อมูล เช่น ค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐานและฐานนิยม ซึ่งถูกสรุปและและมีตะลุยข้อสอบอย่างครบถ้วน

ดูวีดีโอ