เตรียมสอบกลางภาควิทยาศาสตร์ ป.6 เทอม 2
  • + วิทยาศาสตร์
  • + ป. 6
  • + ครูนนท์

เตรียมสอบกลางภาควิทยาศาสตร์ ป.6 เทอม 2

3 December 2022

บทเรียนเตรียมสอบกลางภาค ป.6 บทนี้ติวสอบเรื่อง ปรากฏการณ์ของโลกและภัยธรรมชาติ ทำให้รู้จักสาเหตุการเกิดและวิธีการรับมือเมื่อเจอภัยธรรมชาติต่าง ๆ

ดูวีดีโอ