เตรียมสอบเข้า ม.4 โรงเรียนชื่อดัง ตอนที่ 4
  • + ภาษาไทย
  • + ครูอุ้ม

เตรียมสอบเข้า ม.4 โรงเรียนชื่อดัง ตอนที่ 4

24 November 2022

เตรียมสอบเข้า ม.4 ครั้งที่ 4 เกี่ยวกับการอ่านโดยเฉพาะ เป็นข้อสอบเกี่ยวกับการวิเคราะห์ใจความสำคัญ การอ่านตีความ การหาประเด็นสำคัญของเนื้อเรื่อง ข้อสอบเเนวนี้ออกร้อยละ 80 ของข้อสอบภาษาไทยทั้งหมด จึงเหมาะอย่างยิ่งที่จะเตรียมตัวเพื่อสอบเข้าครั้งนี้

ดูวีดีโอ