เตรียมสอบเข้า ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดม ตอนที่ 1
  • + คณิตศาสตร์ (พื้นฐาน)
  • + ครูเจ๊หนุ่ม

เตรียมสอบเข้า ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดม ตอนที่ 1

23 November 2022

เนื้อหาในการติวสอบเข้า ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมฯ ตอนที่ 1 ออกสอบเรื่อง เศษส่วนและทศนิยมและมีการ ผสมผสานกับจำนวนและตัวเลข ซึ่งเป็นพื้นฐานแรก ๆ ในการเตรียมสอบเข้าโรงเรียนนี้

ดูวีดีโอ