เตรียมสอบเข้า MWIT วิชาคณิตศาสตร์ ตอนที่ 4
  • + คณิตศาสตร์ (พื้นฐาน)
  • + ครูเจ๊หนุ่ม

เตรียมสอบเข้า MWIT วิชาคณิตศาสตร์ ตอนที่ 4

16 November 2022

เนื้อหาในการติวสอบเข้า ม.4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (MWIT) ตอนที่ 4 ออกสอบเรื่อง อัตราส่วนและร้อยละที่มาพร้อมความซับซ้อนหลายตัวแปร ต้องฝึกฝนและผ่านประสบการณ์ทำโจทย์มาอย่างชำนาญก่อนลงสนามสอบจริง

ดูวีดีโอ