เตรียมสอบเข้า ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดม ตอนที่ 1
  • + วิทยาศาสตร์
  • + ครูนนท์

เตรียมสอบเข้า ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดม ตอนที่ 1

15 November 2022

บทเรียนนี้เป็นการรวมโจทย์ปัญหาในหลาย ๆ บทไว้ด้วยกัน เป็นเนื้อหาปรับพื้นฐานให้ทุกคนได้เห็นว่าบทใดที่ต้องพัฒนาเพิ่ม โดยครูนนท์เตรียมแนวข้อสอบจริงมาให้ฝึกทำกัน ครูนนท์เชื่อว่า ยิ่งทำโจทย์เยอะ จะยิ่งทำให้น้อง ๆ เข้าใจเนื้อมากยิ่งขึ้นแน่นอน

ดูวีดีโอ