เตรียมสอบเข้า MWIT วิชาวิทยาศาสตร์ ตอนที่ 24
  • + วิทยาศาสตร์
  • + ครูนนท์

เตรียมสอบเข้า MWIT วิชาวิทยาศาสตร์ ตอนที่ 24

12 November 2022

บทเรียนนี้เป็นการติวสอบเรื่อง เทคโนโลยีอวกาศ ที่ออกข้อสอบไม่มาก เป็นเรื่องที่เราสามารถเรียนแบบเรื่องเล่าได้อย่างน่าสนใจและนำไปประยุกต์ในข้อสอบได้

ดูวีดีโอ