เตรียมสอบเข้า ม.4 โรงเรียนชื่อดัง ตอนที่ 2
  • + ภาษาไทย
  • + ครูอุ้ม

เตรียมสอบเข้า ม.4 โรงเรียนชื่อดัง ตอนที่ 2

11 November 2022

เตรียมสอบเข้า ม.4 โรงเรียนชื่อดัง ตอนที่ 2 ประกอบไปด้วยเรื่อง จินตภาพด้านความเคลื่อนไหว วรรณศิลป์ที่ใช้ในบทประพันธ์ การวิเคราะห์บทประพันธ์ ฯลฯ

ดูวีดีโอ