เตรียมสอบเข้า ม.1 โรงเรียนชื่อดัง ตอนที่ 4
  • + ภาษาไทย
  • + ครูอุ้ม

เตรียมสอบเข้า ม.1 โรงเรียนชื่อดัง ตอนที่ 4

10 November 2022

เตรียมสอบเข้า ม.1 โรงเรียนชื่อดัง ตอนที่ 4 ประกอบไปด้วยเรื่อง ภาพพจน์ คำไวพจน์ การวิเคราะห์บทประพันธ์ ฯลฯ

ดูวีดีโอ