เตรียมสอบเข้า MWIT วิชาคณิตศาสตร์ ตอนที่ 2
  • + คณิตศาสตร์ (พื้นฐาน)
  • + ครูเจ๊หนุ่ม

เตรียมสอบเข้า MWIT วิชาคณิตศาสตร์ ตอนที่ 2

9 November 2022

เนื้อหาในการติวสอบเข้า ม.4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (MWIT) ตอนที่ 2 ออกสอบเรื่อง เลขยกกำลังที่เน้นสูตรที่ออกสอบบ่อย มาพร้อมกับเทคนิคลัดขั้นเซียน เพื่อกระชับเวลาในการทำข้อสอบตอนลงสนามสอบจริง

ดูวีดีโอ