เตรียมสอบเข้า MWIT วิชาคณิตศาสตร์ ตอนที่ 1
  • + คณิตศาสตร์ (พื้นฐาน)
  • + ครูเจ๊หนุ่ม

เตรียมสอบเข้า MWIT วิชาคณิตศาสตร์ ตอนที่ 1

7 November 2022

เนื้อหาในการติวสอบเข้า ม.4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (MWIT) ตอนที่ 1 ออกสอบเรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง และระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร เน้นสรุปเนื้อหาตะลุยแนวข้อสอบจริงสำหรับโค้งสุดท้ายก่อนสอบ

ดูวีดีโอ