เตรียมสอบเข้า ม.1 โรงเรียนชื่อดัง ตอนที่ 1
  • + ภาษาไทย
  • + ครูอุ้ม

เตรียมสอบเข้า ม.1 โรงเรียนชื่อดัง ตอนที่ 1

27 October 2022

เตรียมสอบเข้า ม.1 ตอนที่ 1 ประกอบไปด้วยเรื่อง คำที่มักเขียนผิด ส่วนประกอบของประโยค วรรณยุกต์ ฯลฯ บทเรียนนี้น้อง ๆ จะได้วิเคราะห์โจทย์ไปตามขั้นตอน เพื่อให้คุ้นเคยกับข้อสอบ เมื่อถึงเวลาสอบจริง จะได้ไม่พลาดคะแนนในส่วนนี้

ดูวีดีโอ