เตรียมสอบเข้า MWIT วิชาวิทยาศาสตร์ ตอนที่ 16
  • + วิทยาศาสตร์
  • + ครูนนท์

เตรียมสอบเข้า MWIT วิชาวิทยาศาสตร์ ตอนที่ 16

15 October 2022

บทเรียนนี้เป็นการติวสอบเรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรงและแนวดิ่งเป็นเรื่องที่เจอในข้อสอบแน่นอนและแนวข้อสอบไม่ซับซ้อนถ้าเราได้เรียนก่อน ในการสอบเข้าของเราทำได้สบายมากเลย

ดูวีดีโอ