เตรียมสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสาธิต ตอนที่ 4
  • + คณิตศาสตร์ (พื้นฐาน)
  • + ครูดาว

เตรียมสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสาธิต ตอนที่ 4

11 October 2022

เนื้อหาในการติวสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสาธิต ตอนที่ 4 ออกสอบเรื่อง เส้นขนาน เส้นรอบรูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม รูปสี่เหลี่ยม และมีสูตรเพลง Loving ปริมาตร So much ปริมาตร สูตรเพลงคุณพื้นที่ การหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยม ที่จะช่วยให้น้อง ๆ ทำข้อสอบได้เร็วขึ้นอีกด้วย

ดูวีดีโอ