เตรียมสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสาธิต ตอนที่ 1
  • + คณิตศาสตร์ (พื้นฐาน)
  • + ครูดาว

เตรียมสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสาธิต ตอนที่ 1

3 October 2022

เนื้อหาในการติวสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสาธิต ตอนที่ 1 ออกสอบเรื่อง ปริมาตร แผนภูมิแท่ง สัญกรณ์วิทยาศาสตร์ แผนภูมิรูปวงกลม เปอร์เซ็นต์ มาตราส่วน และสมการเศษส่วน ครูดาวนำแนวข้อสอบมาให้ตะลุยโจทย์กัน มาเตรียมตัวก่อนสอบกันได้เล้ยยย

ดูวีดีโอ