เตรียมสอบปลายภาคคณิตศาสตร์ ม.2 เทอม 1 ตอนที่ 2
  • + คณิตศาสตร์ (พื้นฐาน)
  • + ม. 2
  • + ครูดาว

เตรียมสอบปลายภาคคณิตศาสตร์ ม.2 เทอม 1 ตอนที่ 2

20 September 2022

บทเรียนนี้เป็นการติวสอบเรื่อง โจทย์สามเหลี่ยม ปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก การแปลงทางเรขาคณิต เลขยกกำลัง เส้นขนาน ค่ากลางของข้อมูล และสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการ สำหรับน้อง ๆ ที่อยากทบทวนก่อนที่จะสอบจริง สามารถมาเรียนกับครูดาวได้เลย ครูดาวมีเทคนิคดี ๆ มาให้ รับรองว่าทำข้อสอบผ่านแน่นอน

ดูวีดีโอ